Zo verlaagt u de eigen bijdrage voor het verpleeghuis

U wordt een dagje ouder en maakt zich zorgen of u nog wel lang thuis kunt blijven wonen. Misschien is uiteindelijk de gang naar een verpleeghuis of verzorgingshuis onvermijdelijk. Wat betekent dat financieel? En wat kunt u nu regelen?

Als u naar een zorginstelling voor langdurige zorg gaat, zoals een verpleeghuis, betaalt u een eigen bijdrage. Er zijn twee soorten: een lage en een hoge eigen bijdrage. De eerste vier maanden betaalt iedereen de lage eigen bijdrage. Daarna bepaalt de gezinssituatie wat u kwijt bent. Heeft u een partner die nog thuis woont of maakt u regelmatig kosten voor de opvoeding van een kind onder de 27 jaar? Dan betaalt u de lage eigen bijdrage. Is dat niet het geval, dan bent u de hoge eigen bijdrage verschuldigd. Als uw partner ook in een zorginstelling woont, betaalt u samen één keer de hoge eigen bijdrage.

Inkomen en vermogen

De lage eigen bijdrage is in 2019 maximaal € 861,80 per maand, de hoge eigen bijdrage maximaal € 2.364,80. Hoeveel u precies betaalt, hangt af van uw inkomen en uw vermogen en wordt berekend door het Centraal Administratiekantoor (CAK). De basis van de berekening vormt het inkomen van u en uw partner aan pensioen en AOW, plus daarbij opgeteld 4% van het belastbare box-3 vermogen. Als dat samen meer is dan € 60.000,- is, betaalt u de maximale eigen bijdrage. Let op! Het CAK neemt bij de berekening als uitgangspunt niet de huidige financiële gegevens, maar die van twee jaar geleden op 1 januari.

Eigen woning

Telt de leegstaande eigen woning ook mee voor het vermogen? Nog niet direct. Pas 24 maanden nadat u definitief bent opgenomen in het verpleeghuis, gaat de woning van box 1 naar box 3. Dan telt de overwaarde mee voor de berekening van het belastbare vermogen en de eigen bijdrage. Omdat de berekening gebaseerd is op de situatie van twee jaar terug, duurt het dus vier jaar voordat de leegstaande woning meetelt voor de berekening van de eigen bijdrage.

Met de juiste maatregelen kunt u vooraf zorgen voor een lagere eigen bijdrage:
Schenkingen. U kunt uw kinderen jaarlijks € 5.428;- belastingvrij schenken. Onder voorwaarden is ook een eenmalige schenking tussen ongeveer € 26.000;- en € 100.000;- mogelijk. Omdat voor de berekening naar de situatie van twee jaar geleden gekeken wordt, doet u er goed aan de schenkingen niet te lang uit te stellen als u veel vermogen heeft.
Levenstestament. In een levenstestament kunt u iemand een volmacht geven om uw financiële zaken te regelen als u daar zelf niet meer toe in staat bent. Deze persoon kan ook schenkingen doen.
Testament. U kunt in uw testament bepalen dat bij het overlijden van een van de ouders de kinderen hun kindsdeel kunnen opeisen zodra de langstlevende ouder wordt opgenomen in een verpleeghuis. Dit moet u regelen bij de notaris en beide partners moeten nog in leven zijn en wilsbekwaam zijn.

Gezonde financiën zijn nu én op latere leeftijd van belang.