Zelf uw pensioen verbeteren

Pensioenen waren tot niet zo heel lang geleden een zekerheid. Je bouwde pensioen op bij een pensioenfonds of pensioenverzekeraar en je wist min of meer waar je aan toe was. Sinds de crisisjaren is pensioen veel minder onaantastbaar gebleken. Er was soms al sprake van pensioenkortingen of premieverhoging vanwege teruglopende dekkingsgraden bij de fondsen. Inmiddels hebben die weer wat meer ‘vlees op de botten’, maar veel mensen zijn zich nu meer bewust van het belang ook zelf iets (extra’s) voor het pensioen te regelen.

Als u met pensioen gaat, heeft u nog maar weinig mogelijkheden om uw financiële situatie te versterken. U ontvangt AOW en het pensioen dat u zelf en bij uw werkgever heeft opgebouwd en dat is het dan. Als u er pas bij de eerste pensioenuitkering achter komt dat uw inkomen wel erg karig is, zijn de verbeteropties beperkt. Daarom is het verstandig om bijtijds te onderzoeken naar welk pensioeninkomen u toewerkt en of dat verbetering behoeft.

Zit u goed of niet?
Veel werkenden zijn maar matig geïnteresseerd in hun pensioen. Ze vinden de materie complex of ze gaan ervan uit dat het wel goed zit. En voor sommigen zit het inderdaad ook gewoon goed. Maar lang niet voor iedereen. Twijfelt u of weet u gewoon niet hoe uw pensioen er straks uitziet? Dan heeft het zeker zin om u erin te verdiepen.

Bespreek uw pensioentwijfels
U kunt uw pensioentwijfels met ons bespreken en samen met ons naar oplossingen zoeken als u ontevreden bent over uw huidige pensioenperspectief. Er zijn veel mogelijkheden om uw financiën na pensionering te verbeteren. Zo kunt u inzetten op lage maandlasten, bijvoorbeeld door af te lossen op uw hypotheek. Of u kunt uw vermogen laten groeien door te sparen of te beleggen. Wat de meest geschikte oplossing is, hangt helemaal af van uw persoonlijke wensen en uw financiële mogelijkheden. Wij kunnen die in kaart te brengen en u vervolgens op maat adviseren. Hoe eerder u maatregelen treft, des te beter. Wacht daar daarom niet te lang en ga het gesprek zo snel mogelijk aan.