Wordt werkloosheid weer een probleem?

Hoewel de economische crisis alweer enige jaren achter ons ligt, is de herinnering aan de hoge werkloosheid van toen nog zeker voelbaar. Heel wat mensen die hun baan verloren, kwamen in financiële problemen. U wilt liever niet dat dat u ooit overkomt.

Het aantal werklozen is sinds 2014 vrijwel voortdurend gedaald. Er zijn nu ongeveer evenveel werklozen als eind 2008, bij het begin van de economische crisis. Het huidige werkloosheidspercentage  is met 3,4 procent zelfs lager dan de 3,6 procent van toen. Maar aan de daling van de werkloosheid is (voorlopig) een einde gekomen.  Sinds maart is het aantal werklozen met gemiddeld 2 duizend per maand gestegen. Moet u zich zorgen maken? Niet echt. De Nederlandse economie groeit dit jaar naar verwachting met 1,6 procent  en volgend jaar met 1,5 procent. Ook behoort Nederland tot de top-5-landen met de beste voorwaarden om duurzame economische groei  te realiseren. In de handel, zakelijke dienstverlening, zorg en industrie is bovendien nog steeds sprake van krapte, omdat bedrijven lastig aan gekwalificeerd personeel kunnen komen.

Rechtsbijstand bij ontslag

Hoe gezond onze economie er ook voor staat, de garantie dat u nooit werkloos zult worden heeft u niet. Vroeg of laat nemen de cijfers weer een ongunstige wending. Het kan dan gebeuren dat het bedrijf waar u werkt, moet snijden in de kosten. Is uw baan dan nog veilig? Bedenk ook dat vanaf volgend jaar het ontslagrecht versoepeld wordt. Het is daardoor nog belangrijker geworden dat u sterk staat in een ontslagprocedure. Dat kan met een rechtsbijstandverzekering die ook juridische hulp bij ontslag biedt. U kunt dan bijvoorbeeld met een jurist bespreken of u met het ontslagvoorstel van uw werkgever akkoord kunt gaan. Vecht u het ontslag aan, dan kunt u juridisch ondersteund worden in een eventuele rechtszaak.

Huis verkopen?

Iets anders is uw financiële positie als u uw baan verliest. Die hangt sterk af van uw inkomen en uw arbeidsverleden. Als u een vast dienstverband heeft en ontslagen wordt, heeft u recht op een WW-uitkering wanneer u in laatste 36 weken minstens 26 weken gewerkt heeft. Ook kunt u een zogenaamde transitievergoeding krijgen als u 2 jaar of langer in dienst geweest bij een werkgever en u een vast contract of een tijdelijk contract had.  Maar de duur van de WW en de hoogte van de transitievergoeding kunnen nogal tegenvallen. Werkloosheid is dan een groot risico en kan er zelfs toe leiden dat u uw woning moet verkopen. Dat probleem is eventueel te voorkomen met een woonlastenverzekering.

Wacht niet op uw ontslag

Als u de financiële risico´s van werkloosheid wilt beperken, wacht dan niet tot het ontslag gaat spelen. Want verzekeren is dan meestal niet meer mogelijk. Tref daarom nu maatregelen en neem voor advies daarover contact op met ons kantoor.