Wordt u gekort op uw pensioen?

Het nieuws dat de AOW-leeftijd langzamer stijgt, was nog maar net verschenen of we kregen minder positieve berichten binnen. In 2020 zien bijna 8 miljoen Nederlanders hun pensioen(opbouw) krimpen. Hoe groot is dit probleem voor u?

Maar liefst vier grote pensioenfondsen moeten volgend jaar waarschijnlijk snijden in de pensioenuitkeringen. Met de beleggingen van de fondsen gaat het wel goed, maar door allerlei ontwikkelingen in de wereldeconomie blijft de zogeheten rekenrente dalen. En met die rekenrente moeten fondsen berekenen hoeveel geld zij in kas moeten hebben om straks iedereen zijn beloofde pensioen te kunnen uitkeren. Hoe lager de rekenrente, hoe meer geld er nodig is om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Als de buffer te klein is, moeten fondsen ingrijpen bijvoorbeeld door te korten op de pensioenen.

Onder een kritische grens

Het pensioenakkoord dat in juni gesloten is, was juist bedoeld om de pensioensituatie verbeteren. Vóór het akkoord moesten fondsen een geldbuffer aanhouden van 4 procent. In pensioentermen: ze moesten een dekkingsgraad hebben rond de 104 procent. Met het akkoord is die kortingsgrens verlaagd naar 100 procent. Korten op de uitkeringen leek daarmee van de baan. Maar helaas. Veel fondsen zijn vanwege de lage rente onder de dekkingsgraad van 100 procent gedaald. Daar komt bij dat fondsen direct moeten ingrijpen als ze onder de ‘kritische dekkingsgraad’ dalen. En die kritische ondergrens is onlangs verhoogd na advies van een commissie onder leiding van oud-minister Jeroen Dijsselbloem. Voor overheidsfonds ABP (drie miljoen deelnemers) is die bijvoorbeeld verhoogd van 88 naar 95 procent.

Lagere pensioenopbouw

Wat veel mensen zich niet realiseren is dat een pensioenkorting niet alleen de pensioengerechtigden van nu treft. Die voelen het wel direct in hun portemonnee omdat hun pensioen lager uitvalt. Maar ook werkenden ondervinden last van de kortingen omdat hun pensioenopbouw lager wordt. Dat merkt u nu misschien nog niet, maar wel als u uiteindelijk met pensioen gaat.

Pensioenopbouw checken

Lang hebben we gedacht dat pensioenen zeker waren en de uitkeringen gegarandeerd. Dat blijkt een illusie. Nog steeds hebben we een prima pensioenstelsel, maar u kunt niet klakkeloos vertrouwen op gegarandeerde pensioeninkomsten. Daarom is het goed om regelmatig te controleren wat u kunt verwachten. Kijk om te beginnen op de website mijnpensioenoverzicht.nl. Hier vindt u informatie over de AOW en de pensioenen die u via uw werkgevers opbouwt of heeft opgebouwd.

Aanvullende maatregelen

Of uw pensioenopbouw voldoende is, hangt ervan af. Heeft u nog individueel pensioen gespaard of heeft u nog andere inkomsten na uw pensionering? Bezit u een woning en heeft u nog hypotheeklasten of heeft overwaarde? Zijn er nog financiële verplichtingen naar een ex-partner of naar kinderen? En vooral: hoeveel denkt u na uw pensionering nodig te hebben voor een plezierig leven? Wij gaan hier graag met u over in gesprek. Wilt u uw pensioen aanvullen, dan adviseren wij hoe u dat kunt doen.