WIA-instroom stijgt weer, vooral van ouderen

In 2016 nam de instroom van WIA-gerechtigden (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) met bijna 12% toe tot 40.000 mensen. In de twee jaar daarvoor was nog sprake van een daling van de instroom. Vooral ouderen hebben als gevolg van het langer doorwerken moeite gezond hun pensioen te halen. In de financiële dienstverlening steeg – net als in het onderwijs en bij de overheid – de instroomkans met 10%.

De verhoogde instroom in de WIA komt vooral voor rekening van ouderen, blijkt uit een rapport van het UWV. Minister Koolmees van Sociale Zaken schrijft daarover in een Kamerbrief. Bij 60- tot 65-jarigen is de instroomkans met 20% gestegen. Dat is ruim boven de gemiddelde stijging van 14% en zelfs twee keer zo veel als de toename van de instroomkans voor mensen jonger dan 60 jaar.

Volgens Koolmees blijft de instroom stijgen, al is die groei minder hard dan in 2016. Volgens recente cijfers was de instroom in de eerste helft van 2018 nog 3% hoger dan in de eerste helft van 2017.

Langer doorwerken

De instroom van zieke werknemers in de WIA wordt bepaald door twee factoren: de omvang van de groep verzekerden en de kans om arbeidsongeschikt te worden (instroomkans). Volgens het UWV is het totaal aantal verzekerden voor het arbeidsongeschiktheidsrisico afgenomen. Het aandeel ouderen dat verzekerd is voor de WIA neemt echter toe. Langer doorwerken in combinatie met een hogere instroomkans voor ouderen is een van de belangrijkste redenen dat de WIA-instroom in 2016 toenam.

Stress-gerelateerde ziekten

Dat kan echter niet het hele verhaal zijn, want ook onder werknemers onder de 60 jaar steeg de instroomkans. Uit het UWV-onderzoek blijkt dat dit vooral geldt voor de bedrijfstakken onderwijs, gezondheid, overheid en financieel & diensten. Binnen deze bedrijfstakken, zijn voornamelijk de instroomkansen voor vrouwen toegenomen.

In deze bedrijfstakken is ook sprake van een toename van stress-gerelateerde ziektebeelden. De data van het UWV geven hier geen verklaring voor, schrijft Koolmees aan de Kamer. “Waarom de instroomkans juist in deze sectoren toeneemt is dus niet duidelijk. Ook blijft het onduidelijk waarom er juist in het jaar 2016 een extra toename van de WIA-instroom is.”

Bij vragen kunt u het beste contact opnemen met ons speciale UWV-loket, via: info@uwvloket.nl