Wet Toekomst Pensioenen

Op deze pagina bespreken wij de gevolgen van deze nieuwe wetgeving voor bestaande en nieuwe pensioenregelingen. 

Algemeen

Het is zover! De nieuwe Pensioenwet (bekend als Wet toekomst pensioenen of als het pensioenakkoord) is een feit. Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer de wet aangenomen.

De ingangsdatum van de wet is definitief vastgesteld op 1 juli 2023. Wel wordt de overgangsperiode verlengd tot 1 januari 2028 (was 1 januari 2027). Dat betekent dat we met elkaar iets meer tijd hebben om de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel te regelen.

Wat gaat er veranderen?

Ouderdomspensioen:

In het nieuwe pensioenstelsel (van af 01-07-2023) geldt dat voor iedere pensioenregeling de hoogte van de inleg (premie) het uitgangspunt wordt. De premie zal voor alle medewerkers een vaste en vlakke premie moeten zijn!

Hierdoor is het niet langer mogelijk om voor nieuwe pensioenregelingen een zogenaamde middelloon- of stijgende beschikbare premieregeling af te sluiten. Er wordt dus geen toezegging meer gedaan over de hoogte van de toekomstige pensioenuitkering. De bedoeling is dat pensioen eenvoudiger en transparanter wordt.

Nabestaandenpensioen:

Ook dit wordt veranderd. De hoogte van het nabestaandenpensioen, is onder deze nieuwe wetgeving, een percentage van het salaris met een maximum van 50%. Deze wijziging moet ervoor zorgen dat medewerkers die van werkgever veranderen, hiervan minder of geen nadeel van hebben met betrekking tot het nabestaandenpensioen. 

Overgangsrecht Beschikbare premieregelingen

Voor bestaande pensioenregelingen geldt het overgangsrecht waarmee het voor werkgevers mogelijk is om alle werknemers die voor de aanpassing van de eigen regeling al deelnemer zijn, in de oude regeling te laten vallen. Of dat verstandig is zal van geval tot geval moeten worden bekeken en is onder meer afhankelijk van de soort pensioenregeling.

Ouderdomspensioen:

Op dit moment zijn de meeste beschikbare premieregelingen op basis van een leeftijdsafhankelijk en stijgende premie afgesloten. Deze regelingen vallen onder het overgangsrecht en kunnen op dit punt ongewijzigd worden voortgezet voor alle medewerkers (in dienst voor 01-01-2028). De pensioenregeling kan blijven doorlopen zolang er medewerkers zijn die aan het voorgaande criterium voldoen.

Let op! Indien u gebruik maakt van het overgangsrecht, dan moeten nieuwe medewerkers die na 01-01-2028 in dienst komen, op basis van de nieuwe wet een pensioenregeling met een vlakke premie krijgen. Zij kunnen dus niet meer op de bestaande pensioenregeling worden aangemeld.

Nabestaandenpensioen:

Het nabestaandenpensioen valt ook onder het overgangsrecht, echter met één groot verschil. Indien uw huidige pensioencontract verlengd moet worden voor 01-01-2028 dan moet u het nabestaandenpensioen direct op basis van de nieuwe wet regelen. De uiterste datum waarop het nabestaandenpensioen moet worden aangepast is sowieso 01-01-2028. Hiervoor is de duur van het overgangsrecht dus korter.   

Overgangsrecht Middelloon- en eindloonregelingen

Voor bestaande pensioenregelingen geldt het overgangsrecht waarmee het voor werkgevers mogelijk is om alle werknemers die voor de aanpassing van de eigen regeling al deelnemer zijn, in de oude regeling te laten vallen. Of dat verstandig is zal van geval tot geval moeten worden bekeken en is onder meer afhankelijk van de soort pensioenregeling.

Ouderdomspensioen:

Voor dit type regelingen is er een ander overgangsrecht. Dit overgangsrecht loopt tot 01-01-2028. Het voorzetten van de regeling is na deze datum niet meer mogelijk. U zult dan voor alle medewerkers een vaste en vlakke premie moeten hebben. Hiervoor is de duur van het overgangsrecht dus korter.  

Let op! Het is aan te raden om deze regelingen nog voor 01-01-2028 om te zetten naar een stijgende beschikbare premieregeling. Dit om lastige en bijna onmogelijke compensaties te voorkomen.   

Nabestaandenpensioen:

Het nabestaandenpensioen valt ook onder het overgangsrecht, echter met één groot verschil. Indien uw huidige pensioencontract verlengd moet worden voor 01-01-2028 dan moet u het nabestaandenpensioen direct op basis van de nieuwe wet regelen. De uiterste datum waarop het nabestaandenpensioen moet worden aangepast is sowieso 01-01-2028.

Stroomschema

Bij deze een handig overzicht van de belangrijkste wijzigingen en data rondom de WTP. 

Wet Toekomst Pensioenen flowdiagram

Blog

Vragen over Wet Toekomst Pensioenen?

Aarzel niet om contact met ons op temen. Wij staan u graag te woord en geven passend advies voor uw organisatie.