Werk & Gezondheid

Onderdeel van Werk & Gezondheid zijn Corporate Wellness, UWV-Loket, Duurzame Inzetbaarheid, Verzekeringsoplossingen.

Corporate Wellness

Meer en meer wordt van de afdeling Human Resources verwacht om een zichtbare bijdrage te leveren aan de (financiële) doelstellingen van de onderneming. Investeringen vanuit HR dienen verantwoord te zijn en een waardevermeerdering voor de organisatie op te leveren. Corporate Wellness koppelt de harde financiële wereld aan de meer mensgerichte aanpak van HR. Ons Corporate Welllness programma biedt u hiervoor de juiste handvatten.

Als werkgever bent u bij ziekte van uw medewerkers verantwoordelijk voor de loondoorbetaling, verzuimbegeleiding en re-integratie. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor ex-medewerkers die in de eerste twee jaar ziek uit dienst gaan en in de Ziektewet terechtkomen. Uw verantwoordelijkheid voor uw zieke of arbeidsongeschikte (ex)-medewerkers kan in totaal twaalf jaar duren. Dat heeft ingrijpende financiële gevolgen. Wilt u de regie op deze risico’s in eigen hand houden? Dan helpen onze specialisten u graag verder.

UWV-Loket

Wat doen wij voor u?

Elk jaar ontvangen ondernemingen van de belastingdienst de zogenaamde “Werkhervattingskas” Hierop is te zien of er door het UWV “schade als gevolg van instroom in de WGA of ZW” aan de onderneming wordt toegerekend.

Niet alleen is controle van groot financieel belang (klopt het überhaupt wat er op staat), maar ook het voeren van een eventueel beroep- of bezwaarprocedure. Door deze procedures halen wij regelmatig voor klanten geld terug wat ten onrechte in rekening is gebracht of wij weten d.m.v. een herbeoordeling de schadelast te matigen.

Een goede beoordeling van het arbeidsongeschiktheidspercentage is van groot belang. U bent (voor maximaal 10 jaar bij de WGA) financieel verantwoordelijk voor de veroorzaakte schade.

Een onjuiste inschatting van het arbeidsongeschiktheidspercentage heeft dus grote gevolgen waar u wel 10 jaar last van kunt hebben. Daarom is een zorgvuldige benadering van belang, zeker in het geval dat een WGA uitkering kan worden omgezet naar een IVA-uitkering. Het krijgen van een IVA-uitkering heeft ook positieve inkomens gevolgen voor de (oud)medewerker.

Als medisch gemachtigde van het UWV kunnen wij uw dossier opvragen en u terzijde staan in procedures. Meer informatie? Kijk op www.uwvloket.nl

Duurzame Inzetbaarheid

Een duurzame, vitale organisatie beschikt over duurzaam inzetbare medewerkers. Medewerkers die competent, vitaal en gemotiveerd zijn, zijn essentieel voor een flexibele, succesvolle en toekomstbestendige organisatie. Voor dit onderwerp werken wij samen met onze gespecialiseerde zusterorganisatie KOBADIX. www.kobadix.nl

KOBADIX maakt onzichtbaar verlies aan arbeidsproductiviteit zichtbaar op basis van data.

Iedere organisatie met medewerkers kent verlies van arbeidsproductiviteit. De meest herkenbare oorzaak is verzuim als gevolg van ziekte, maar kent u ook de onderliggende oorzaak? Is het zuiver medisch of spelen er andere zaken? 

Weet u of er nog andere zaken spelen die ook arbeidsproductiviteitsverlies tot gevolg hebben? Waarschijnlijk niet!

Voorbeelden hiervan zijn: Mantelzorg, employability en financiële stress. Wist u dat deze stress u -voor een medewerker met een modaal inkomen- al snel € 13.000,00 aan verlies oplevert (cijfers NIBUD)? Dit is het onzichtbare verlies waar veel organisaties mee worstelen.

KOBADIX helpt u! Op basis van de door hen doorontwikkelde TNO modellen en de NEA arbeidsmarktmonitor kunnen wij dit verlies niet alleen zichtbaar maken, maar geven wij (praktische) tips om dit verlies te beperken en te zorgen dat u een vitale organisatie blijft.

Verzekeringsoplossingen

Verzuimverzekering

U verzekert zich tegen het financiële risico van verzuim. Of wel, het doorbetalen van het loon aan uw zieke medewerkers. Deze verzekering kent 2 vormen. Een verzekering met een eigen risico in tijd (conventioneel) en een eigen risico in geld (stop-loss). Naast een verzekering is het ook mogelijk om begeleiding en ondersteuning mee te verzekeren. Denk dan aan de wettelijke verplichtingen rondom verzuim en het re-integratietraject van uw zieke medewerker.

Welk risico dekt u af?

U bent verplicht om 2 jaar lang het loon door te betalen van een medewerker die ziek is. U heeft een verzuimverzekering nodig als u deze verzuimkosten niet zelf kunt dragen of daar geen financiële buffer voor heeft.

WIA- verzekering

Wat is de WIA-verzekering?

De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de WIA (WIA-verzekering), biedt een inkomen nadat uw (ex)medewerker(ster) 2 jaar door een ziekte of handicap niet heeft kunnen werken. De WIA is de vervolguitkering op de eerste tweejaar loondoorbetaling bij ziekte of na een vervroegde IVA uitkering. Als u WIA aanvraagt, beoordeelt UWV wat u nog kunt verdienen, daarbij rekening houdend met uw ziekte of handicap. Er zijn verschillende vormen van verzekeren mogelijk. Graag helpen wij u bij het maken van de juiste keuzes!

Welk risico dekt u af?

Deze verzekering dekt het WIA-risico voor uw medewerkers na twee jaar loondoorbetaling af. Hierdoor ontvangen zij een aanvulling op de uitkeringen van het UWV.

Collectieve ongevallenverzekering

Deze verzekering biedt financiële ondersteuning na een ongeval waarbij de betrokkene blijvend invalide is of overlijdt. De verzekeraar vergoedt als het ongeval plaatsvond tijdens werk, school of bij een verenigingsactiviteit. Maar ook tijdens bedrijfsuitjes, sportdagen of jeugdkampen.

WEGAS Aansprakelijkheid

Krijgt een werknemer een ongeval tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden? Dan kunt u als werkgever met aanzienlijke kosten te maken krijgen. Een ongeval kan op de werkvloer gebeuren, op locatie, maar ook tijdens verkeersdeelname of andere activiteiten die met het werk te maken hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het volgen van een training of een bedrijfsuitje. Bij een forse letselschade kan zelfs het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar komen. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) of een motorrijtuigverzekering biedt hiervoor niet altijd voldoende dekking. De oplossing is een zogenaamde WEGAS dekking. De personeelsschadeverzekering voor werkgevers.

Collectieve Zorgverzekeringen

Biedt u als onderneming een collectieve zorgverzekering aan voor uw medewerkers? Bij veel ondernemingen is (of was) dit wel het geval, maar wordt er de laatste jaren minder aandacht aan besteed. Dit terwijl het belang nog steeds groot is. `
Door het combineren van bedrijfsmatige oplossingen met de zorgverzekeringen van uw medewerkers kunt u bijvoorbeeld: korting op het eigen risico, vitaliteitsapps en andere extra’s zoals wachtlijstbemiddeling krijgen.
Hiermee combineert u de vitaliteit van uw medewerkers met financieel voordeel voor uw onderneming en medewerkers.

Blog

Vragen over Werk & Gezondheid?

Aarzel niet om contact met ons op temen. Wij staan u graag te woord en geven passend advies voor uw organisatie.