Wat zijn toch die kosten koper?

Als u op zoek bent naar een koopwoning, ziet u achter de vraagprijs vaak k.k. staan. Het is de afkorting voor kosten koper. Maar wat zijn dat eigenlijk voor kosten? Hoe kunt u ze financieren en zijn ze aftrekbaar?

Om eigenaar van een woning te worden, moeten er verplicht een paar stappen gezet worden waar kosten aan verbonden zijn. Waar moet u aan denken? In de eerste plaats de overdrachtsbelasting die 2% van de koopsom bedraagt. Die belasting betaalt u bij de notaris op het moment dat de overdracht van de woning plaatsvindt. Koopt u een nieuwbouwwoning, dan worden deze over-drachtskosten betaald door de verkopende partij. In dat geval koopt u de woning vrij op naam (v.o.n.). Dat scheelt een behoorlijk bedrag.

Naast de overdrachtsbelasting betaalt u notariskosten voor het opstellen van de hypotheek- en transportakte en de inschrijvingen in de registers van het Kadaster. Ook betaalt de notaris het Kadaster voor onderzoekswerk. De ene notaris rekent een hogere prijs dan de andere. U kunt op zoek gaan naar een notaris die u vertrouwt en geen gepeperde rekening indient.

Niet verplichte kosten

Naast de kosten koper, heeft u als koper vrijwel altijd met nog een aantal bijkomende kosten te maken. Dat zijn de kosten die u maakt als u een makelaar inschakelt, zich laat adviseren over de hypotheek, een taxatierapport moet laten opstellen, een bouwtechnische of opleveringskeuring laat uitvoeren en Nationale Hypotheekgarantie (NHG) aanvraagt. Anders dan de kosten koper, zijn deze diensten niet juridisch verplicht. Maar vaak wel onvermijdelijk.

Aftrekbaar

Aan alle bijkomende kosten (inclusief overdrachtsbelasting en notariskosten) bent u 5 tot 6% van de koopsom kwijt. Wel is een deel van de kosten aftrekbaar. Het belastingvoordeel dat u daardoor krijgt, verzacht de pijn iets. Aftrekbaar zijn: advies en bemiddelingskosten voor de hypotheek, taxatiekosten en aanvraag van een NHG. Overdrachtsbelasting en makelaarskosten zijn niet aftrekbaar. De notariskosten zijn deels wel, deel niet aftrekbaar.

Extra kosten

Bent u er met de bovenstaande kosten? Misschien niet. Afhankelijk van hoe de koop verloopt, kunt u nog geld kwijt zijn aan bijvoorbeeld een bankgarantie of een overbruggingskrediet. Verder zijn er nog kosten voor de verhuizing zelf en voor de inrichting van de woning. En als u gaat verbouwen, bent u nog duurder uit.

Financiering

De vraagprijs van een koopwoning is slechts het begin van het totaalbedrag dat u betaalt voor de aanschaf van een woning. Al die extra kosten kunt u niet meefinancieren in de hypotheek, maar hoe dan wel? Spaargeld of de overwaarde van de vorige woning zijn de meeste voor de hand liggende oplossingen. Maar familie of vrienden kunnen u ook belastingvrij geld schenken. In bepaalde situaties kan een aparte lening uitkomst bieden. Wat de beste oplossing is en welke hypotheek bij u past, bespreken wij graag met u.