Wanneer zet je als bedrijf mediation in?

Nog even voor alle duidelijkheid, mediation is een professionele vorm van bemiddeling bij conflicten of geschillen. De vraag die vaak op een gegeven moment naar voren komt als er een geschil of conflict tussen werkgever en werknemer is ontstaan is: Gaan we naar de advocaat, of kiezen we eerst voor een mediator?

Er is al zoveel tijd besteed aan de arbeidskwestie tijdens beoordelings- en functionerings-gesprekken en op andere momenten, maar er komt maar geen oplossing. De werknemer doet nog steeds niet wat de werkgever wil en uiteindelijk zijn zowel werknemer als werkgever het zat. De werknemer vindt dat hij doet wat hij kan en dat de werkgever onredelijk is in zijn eisen. De werkgever ziet niet wat voor werk de werknemer allemaal verzet en dat hij zich echt betrokken voelt bij het bedrijf. Herkent u dit?

Al met al kost zo’n arbeidskwestie beide partijen veel tijd, ergernis en energie. Zelfs slapeloze nachten en het gaat helaas van kwaad tot erger. De werkgever denkt erover om de arbeids-overeenkomst te ontbinden, of de werknemer een functiewijziging of andere werkplek binnen het bedrijf te geven. De werknemer wil graag zijn functie houden, of wil een andere mooie, minimaal gelijkwaardige functie binnen het bedrijf. Beiden zijn zeker niet tevreden met het verloop van de gezamenlijke gesprekken om eruit te komen.

Dat is het moment, waarop wordt gedacht aan het inschakelen van een mediator of advocaat. Werkgever en werknemer kunnen het immers niet oplossen samen. 

Waarom zo lang wachten met het inzetten van de expertise van een mediator?

Wat opvalt in de mediation-praktijk is, dat zelfs vóór en in het prille stadium van een arbeids-kwestie vaak al miscommunicatie ontstaat. De deelnemers denken te weten wat de ander bedoelt. Een ieder kiest zijn eigen verhaal. Zo stapelen de negatieve ervaringen met de ander zich op. Zowel werkgever als werknemer voelen zich door de ander niet gezien of niet gehoord. Aan de mediationtafel blijkt steeds weer: was maar veel eerder gekomen voor een mediationtraject. Dat had zoveel onduidelijkheid en teleurstelling kunnen voorkomen en dan hadden partijen samen waarschijnlijk al veel eerder een oplossing kunnen vinden.

Wat kan mediation betekenen in arbeidskwesties?

Juist in een vroeg stadium kan de inzet van een mediator al van grote waarde zijn. Bijvoorbeeld als de arbeidskwestie alleen nog maar bestaat uit onvrede over een situatie. Of over het (niet-) handelen van de medewerker of afdeling. Of er is een raar onderbuikgevoel. Wat een mediator al in het begin van een dreigend arbeidsconflict kan betekenen, is dat niet de stand-punten van de beide partijen over en weer worden besproken – zoals vaak gebeurt in een intern gesprek tussen werkgever en werknemer -, maar dat naar de achterliggende belangen wordt doorgevraagd. Voor beide partijen zal op deze manier inzicht komen waar het voor beide écht om gaat. Samen kunnen ze de beste oplossing vinden, die voor beide partijen gaat werken en die tevredenheid oplevert.
Het vroeger inzetten van een mediator geeft eerder duidelijkheid voor beide partijen. Het scheelt veel ergernis en onvrede over een lange periode. Binnen enkele mediationgesprekken weten partijen waar ze met elkaar aan toe zijn en wat er nodig is om tot een oplossing te komen. Win-win.

Mediation als ‘vinger aan de pols’ in het bedrijfsleven, een nieuwe norm?

We hopen het van harte! Een sluimerend probleem of een zich ontwikkelend arbeidsconflict is het beste gebaat met een snelle, adequate interventie die op de toekomst is gericht. Een arbeids-mediator is bij uitstek degene, die dat in een beperkt aantal gesprekken kan realiseren. Het is onze overtuiging dat, als mediation niet langer als een ‘laatste redmiddel’ wordt gezien, maar als een aanbod om er met de ander op een goede manier zo snel en zorgvuldig mogelijk uit te komen, het heel veel oplevert voor werkgever en werknemer.

Bron: https://josvancalsteren.nl/blog


Jos van Calsteren E: j.vancalsteren@van-eekhout.nl Nijverheidstraat 40 | 2901 AR  Capelle aan den IJssel Postbus 310 | 2900 AH  Capelle aan den IJssel Tel: 010-436 38 30 | fax: 010-436 02 43 www.van-eekhout.nl

financieel advies | employee-benefits | riskmanagement | legal services