Waarom een levenstestament belangrijk is

U verkeert in goede gezondheid en regelt al uw (financiële) zaken zelf. Maar stel dat u dat op een gegeven moment niet meer kunt vanwege een ziekte of omdat u een ongeval heeft gehad? Is er dan iemand in uw omgeving die voor u beslissingen kan nemen?

Het testament waarin u aangeeft wie uw vermogen en uw bezittingen erft, kent u wel. Maar heeft u wel eens gehoord van een levenstestament? In een levenstestament wijst u een vertrouwenspersoon aan die uw zaken behartigt als u daar zelf niet toe in staat bent. Deze man of vrouw heeft in dat geval een volmacht om namens u te handelen, bijvoorbeeld in medische en financiële zaken en met betrekking tot de uitvaart.

Meerdere vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon kan één persoon zijn, maar u mag ook meerdere mensen aanwijzen. Zij kunnen dan elkaar controleren om te voorkomen dat een van hen misbruik maakt van zijn of haar positie. U kunt ook vastleggen aan wie uw vertrouwenspersoon verantwoording moet afleggen voor zijn handelen, bijvoorbeeld aan de notaris.

Wat staat er in uw levenstestament?

U bepaalt zelf wat er in het levenstestament komt te staan. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het regelen van uw dagelijkse financiën en belastingzaken
  • schenkingen die u wilt (blijven) doen en onder welke voorwaarden
  • toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen
  • instructies voor de verkoop van uw woning als u niet meer zelfstandig kunt wonen
  • praktische informatie voor de gevolmachtigde(n) zoals een overzicht van bankrekeningen, verzekeringspolissen; de benodigde inlogcodes en wachtwoorden
  • specifieke wensen rondom de uitvaart en het al dan niet doneren van organen
  • praktische zaken zoals uw persoonlijke verzorging of de verzorging van uw huisdier
  • het wijzigen of laten verwijderen van profielen op sociale netwerken

 

Ook nadenken over de uitvaart

Neem voor een levenstestament de tijd, bekijk eerst de checklist van de notaris en bespreek deze met mensen in uw omgeving die u vertrouwt. Het maken van een levenstestament kan ook een aanleiding zijn om uw testament te maken en uw wensen voor de uitvaart vast te leggen. Dan komen ook de uitvaartkosten in beeld. Als u daarvoor niets geregeld heeft, draaien uw nabestaanden op voor de kosten. Bespreek daarom met ons hoe u de financiering van uw uitvaart het beste kunt regelen: door een spaarbedrag opzij te leggen of door u te verzekeren. Bent u al verzekerd, dan gaan we voor u na wat u hiervan kunt verwachten en of aanpassingen nodig zijn.