Voorkom erfbelasting bij overlijdensuitkering

U en uw partner sluiten een overlijdensrisicoverzekering af om voor financiële zekerheid te zorgen als een van u overlijdt. Maar over de overlijdensuitkering moet wel belasting betaald worden. Als u samenwoont of getrouwd bent op huwelijkse voorwaarden, kunt u dat voorkomen.

Als u of uw partner overlijdt, heeft dat financiële gevolgen voor degene die achterblijft. Er valt immers een inkomen weg en alle lasten moeten plotseling door één persoon gedragen worden. Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) kan dan een uitkomst zijn. De achtergebleven partner ontvangt een uitkering ineens, waarmee inkomsten aangevuld kunnen worden of de hypotheek kan worden afgelost.

Belastingvrije erfenis?

Als u vermogen en bezittingen erft na het overlijden van uw partner, bent u erfbelasting verschuldigd. De Belastingdienst telt dan ook de uitkering van de ORV mee. Een deel van de erfenis is gelukkig onbelast. Over de eerste €643.194 (2018) betalen gehuwden, geregistreerd partners en geregistreerd samenwonenden geen belasting. Blijft de waarde van de totale erfenis daaronder, dan hoeft u geen specifieke maatregelen te treffen. Dreigt u onder meer vanwege de overlijdensuitkering boven die grens uit te komen? Als u getrouwd bent in gemeenschap van goederen, is erfbelasting niet te voorkomen. Maar bij huwelijkse voorwaarden en samenwonen is dat wel mogelijk.

Kruislings opgemaakte polis

Als u een ORV afsluit, kunt u ervoor kiezen de polis kruislings op te laten maken. De premiebetaling wordt dan officieel gesplitst: u bent premie verschuldigd over de uitkering die u ontvangt wanneer uw partner overlijdt en uw partner betaalt de premie voor de uitkering na úw overlijden. Als partners verzekert u zo over en weer (kruislings) elkaars leven. Maar let op! Een premiesplitsing is alleen mogelijk bij gescheiden vermogens, dus als u niet in gemeenschap van goederen getrouwd bent. Want alleen dan heeft u eigen middelen van waaruit u de premie kunt betalen. In dat geval wordt de uitkering niet als erfenis gezien, maar als een eigen voorziening. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd, dan is er geen sprake van gescheiden vermogens. De premies worden uit een gemeenschappelijk potje betaald en de overlijdensuitkering valt dan wel onder de erfenis.

Financiële zekerheid na overlijden

Wilt u weten hoe de financiële situatie eruitziet als een van u overlijdt, kom dan eens met ons praten. Wij adviseren u over regelingen die u kunt treffen voor meer financiële zekerheid. Als dat een ORV is, zoeken we uit of het nodig en mogelijk is om de polis kruislings op te maken.