Vertrokken medewerker weer in dienst? Pas op!

Het komt regelmatig voor dat een medewerker al snel tot de ontdekking komt dat het gras bij de buren toch niet zoveel groener was dan hij dacht. En met min of meer hangende pootjes vraagt of hij bij u terug mag komen. Er vanuit gaande dat u hem terug wil – en kunt nemen is dan een belangrijke  vraag: geeft u hem meteen weer een contract voor onbepaalde tijd?

Hoe lang was hij weg?

In deze situatie is de zogenaamde Ragetlie-regel van toepassing. Deze regel houdt in dat naar de ketenregeling in de wet wordt gekeken. Die ketenregeling zegt dat een keten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd pas als onderbroken wordt beschouwd als de medewerker meer dan zes maanden uit dienst is geweest. Dus pas na zes maanden kunt u opnieuw een keten van drie overeenkomsten met een totale duur van twee jaar met deze medewerker sluiten. De Ragetlie-regel hanteert ook deze termijn van zes maanden. Dus als de medewerker eerst bij u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd had en u neemt hem binnen zes maanden terug, dan zal de nieuwe arbeidsovereenkomst er automatisch (“van rechtswege”) ook een voor onbepaalde tijd zijn.

Wie heeft de overeenkomst opgezegd?

Bij de ketenregeling gaat het om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die dus automatisch aflopen (let u wel even op de aanzegplicht). Dan is er dus geen sprake van opzegging door de werknemer. Lange tijd is gedacht dat de Ragetlie-regel, die dus gaat over arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, ook alleen van toepassing was bij opzegging door de werkgéver. Maar alweer een aantal jaar geleden heeft de Hoge Raad in deze uitspraak vastgesteld dat de Ragetlie-regel ook van toepassing is wanneer de arbeidsovereenkomst door de werknemer is opgezegd. Het is juist omgekeerd: wanneer de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd via het UWV of de Kantonrechter (vrijwel altijd heeft u dan een transitievergoeding moeten betalen) dan is de Ragetlie-regel niet van toepassing. Voor de volledigheid: bij ontslag met wederzijds goedvinden via de zogenaamde vaststellingsovereenkomst is de Ragetlie-regel wél van toepassing. Ook als u daarbij een ontslagvergoeding ten bedrage van de transitievergoeding of meer heeft betaald.

Mag er wel een proeftijd in het nieuwe contract?

Als de Ragetlie-regel van toepassing is dan mag er in de nieuwe arbeidsovereenkomst geen proeftijd worden opgenomen. Dat is ook wel logisch: als het een keten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd was geweest dan mag er in de tweede en derde overeenkomst ook niet opnieuw een proeftijd worden opgenomen.

Als de werknemer terugkomt in een andere functie?

In deze situatie is er een wezenlijk verschil tussen de ketenregeling en de Ragetlie-situatie. Bij de ketenregeling (dus bij overeenkomsten voor bepaalde tijd) maakt het niet uit of de medewerker een andere functie heeft gekregen. Er wordt puur gekeken naar het aantal arbeidsovereenkomsten en de termijn daarvan. Dit om misbruik te voorkomen. Bij de Ragetlie-regel (dus een overeenkomst voor onbepaalde tijd die binnen zes maanden wordt gevolgd door een overeenkomst voor bepaalde tijd) is dit anders. Als de functie van de overeenkomst voor bepaalde tijd wezenlijk andere vaardigheden vergt en andere verantwoordelijkheden omvat, dan wordt de nieuwe overeenkomst wél als een nieuwe keten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd beschouwd. Dan kan er  in de eerste overeenkomst voor bepaalde tijd ook opnieuw een proeftijd worden opgenomen.

 

Bron: https://josvancalsteren.nl/blog


Jos van Calsteren
E: j.vancalsteren@van-eekhout.nl
Nijverheidstraat 40 | 2901 AR  Capelle aan den IJssel
Postbus 310 | 2900 AH  Capelle aan den IJssel
Tel: 010-436 38 30 | fax: 010-436 02 43
www.van-eekhout.nl

financieel advies | employee-benefits | riskmanagement \ legal services