Vergeten geld is terug te vinden

Het klinkt gek, maar er ligt voor miljoenen aan vergeten polissen en tegoeden bij verzekeraars en banken. Vergeten door eigenaars of niet bekend bij nabestaanden. Maar wist u dat dat geld terug te vinden is?

Een levensverzekering of begrafenisverzekering die door u of uw ouders in het verleden is afgesloten. De premiebetaling is gestopt, maar de verzekering is nog niet uitgekeerd. Het geld blijft bij de verzekeraar staan totdat er iemand komt die het claimt. Maar als de polis in de vergetelheid is geraakt, gebeurt dat niet. Heel jammer.

Vergeten bankrekening of pensioen

Het kan ook zijn dat u ooit een bankrekening geopend heeft, maar deze nooit meer gebruikt. Bankafschriften ontvangt u niet meer, dus u weet na verloop van tijd niet eens meer dat die rekening er is en hoeveel erop staat. En wat te denken van de spaarrekening die opa en oma eens voor u als kleinkind openden? Heeft u daar ooit nog aan gedacht? En dan zijn er nog pensioenen waarvan het bestaan niet (meer) bekend is. Heeft u in het verleden ergens gewerkt en vermoedt u daar pensioen te hebben opgebouwd? Wie weet wat voor aardig spaarpotje dat nog blijkt te zijn.

Klant buiten beeld

Een verhuizing (naar het buitenland) die nooit is doorgegeven is de belangrijkste oorzaak van het buiten beeld raken bij pensioenfonds, verzekeraar of bank. De klant ontvangt geen brieven meer, onderneemt geen actie als dat nodig is en vergeet zelf het product, zeker bij kleine bedragen. Als hij overlijdt, zien nabestaanden niet dat er nog een pensioen, polis of rekening loopt. Ex-partners beseffen vaak niet eens dat ze recht hebben op een nabestaandenpensioen.

Polissen en tegoeden terugvinden

Gelukkig zijn vergeten polissen en banktegoeden vaak wel terug te vinden. Zo heeft de Vereniging van Banken het Loket Slapende Tegoeden in het leven geroepen. En via het Verbond van Verzekeraars kunt u op zoek gaan naar een vergeten polis. U kunt ook contact opnemen met de verzekeraar waarvan u het vermoeden heeft dat daar de polis loopt.

Pensioen opsporen

Opsporen van oude pensioenrechten kan via het pensioenregister. Vindt u daar niets, dan kunt u ook contact opnemen met de voormalige werkgever waar het pensioen is opgebouwd. Of u vraagt informatie op bij de Pensioenfederatie of de stichting Pensioenregister.