Van vier naar twee belastingschijven in 2021

Het kabinet verandert het systeem van de inkomstenbelasting. Van vier belastingschijven nu gaan we in 2021 naar twee belastingschijven. Voor inkomens tot 68.600 euro geldt dan het basistarief van 37,05% en voor het inkomen daarboven een toptarief van 49,5%. Het nieuwe systeem zal voor de meeste Nederlanders in de praktijk een belastingverlaging opleveren. In aanloop naar het nieuwe stelsel dalen vanaf 2019 de tarieven in de tweede en derde schijf.

Het tweeschijvenstelsel is vooral gunstig voor middeninkomens en hogere inkomens. Voor middeninkomens wordt het bovendien lonender om meer uren te gaan werken. Op dit moment zien zij hun inkomen vaak amper stijgen als zij extra gaan werken of promotie maken. Ze zitten dan al snel in het hogere belastingtarief. Dat verandert in 2021. Door het tweeschijvensysteem is de eerste schijf ‘langer’ en profiteert u meer van het laagste tarief.

Hogere heffingskortingen

Niet alleen de schijven en de tarieven veranderen. Ook de algemene heffingskorting en de arbeidskorting (kortingen op de belasting die u betaalt) gaan in 2019 omhoog. Daardoor houdt u netto meer over. De kortingen zijn wel afhankelijk van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de korting. Wie meer dan 68.000 euro verdient, heeft geen recht meer op de kortingen.

Algemene heffingskorting          2018                                                     2019
Geen AOW’er                                maximaal 2.265 euro                        maximaal 2.425 euro
AOW’er                                          maximaal 1.157 euro                        maximaal 1.236 euro
Arbeidskorting                             2018                                                      2019
Geen AOW’er                               maximaal 3.249 euro                         maximaal 3.400 euro
AOW’er                                       maximaal 1.659 euro                      maximaal 1.735 euro

Hypotheekrenteaftrek

De maximale hypotheekrenteaftrek wordt al een tijdje afgebouwd. Van maximaal 52% naar 49,5% in 2019. Dat is volgend jaar in lijn met het maximale belastingtarief. Met ingang van
1 januari 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek afgebouwd met jaarlijkse stapjes van
3 procentpunt. Vanaf 2023 is de aftrek dan nog maximaal even hoog als de eerste belastingschijf – 37,05% – ook al valt uw inkomen in het hoogste belastingtarief.
Deze veranderingen gelden voor de belastingjaren 2019-2021. Als u tussen maart en mei volgend jaar aangifte doet voor uw inkomstenbelasting 2018, heeft u dus nog te maken met de vier schijven en de tarieven van dit jaar.