Waarom nu al actie ondernemen?

Allereerst is het van belang de tijd te nemen om de juiste afwegingen te maken en zo tot een nieuwe pensioenregeling te komen. Bedenk bijvoorbeeld welke plek de pensioenregeling in neemt binnen uw arbeidsvoorwaardenpakket. Wist u dat u met pensioen als HR-tool invloed kunt uitoefenen op: in- en uitstroom van werknemers, retentie (het vasthouden van werknemers) en arbeidsmobiliteit van werknemers? Daarnaast blijft pensioen een lastig onderwerp. Door nu alvast in actie te komen, heeft u voldoende tijd om uw werknemers zorgvuldig te informeren.

Beschikbare premieregeling? Wanneer moet u actie ondernemen?

Bouwen uw werknemers op dit moment pensioen op in een beschikbare premieregeling? Bepaal dan eerst of uw beschikbare premieregeling een gelijkblijvend premiepercentage of stijgend premiepercentage kent. In bijgevoegde diagram kunt u zien wanneer en welke actie u moet ondernemen.

Heeft u nu een Pensioenregeling met stijgende premiepercentages?

In uw huidige pensioenregeling stijgt de premie naarmate de werknemers ouder worden. Vanaf 1 januari 2027 mogen dan nieuwe werknemers alleen nog pensioen opbouwen volgens een gelijkblijvend premiepercentage (flatrate). U zult dus samen met uw huidige werknemers keuzes moeten maken. De belangrijkste keuze is: Eén of twee pensioenregelingen?

Eén pensioenregeling

Bij één pensioenregeling moeten ook de huidige werknemers over op een gelijkblijvend premiepercentage. Dat heeft voor iedere werknemer andere gevolgen voor de toekomstige pensioenopbouw. Een gedeelte van de werknemers zal daarom gecompenseerd moeten worden. Aangezien pensioen een arbeidsvoorwaarde is, dienen alle huidige werknemers individueel in te stemmen met een (dergelijk ingrijpende) wijziging van de pensioenregeling.

Twee pensioenregelingen

Indien u kiest voor twee pensioenregelingen kunnen uw huidige werknemers gebruik blijven maken van de stijgende premiepercentages. Nieuwe werknemers starten meteen in de pensioenregeling met een gelijkblijvend premiepercentage. De exacte ingangsdatum van deze nieuwe regeling kunt u zelf bepalen. De uiterlijke ingangsdatum is 1 januari 2027. Met twee type pensioenregelingen binnen uw organisatie, dient u mogelijk ook onderscheid op andere arbeidsvoorwaarden te maken.

Los van bovenstaande wordt voor iedereen het partner- en wezenpensioen herzien. Deze wijziging vindt naar verwachting plaats tussen 2023 en 2027. Het exacte moment moet nog door wetgeving worden bepaald.

Heeft u nu een Pensioenregeling met een gelijkblijvend premiepercentage?

De hoogte van de beschikbare premie is toekomstbestendig. Zowel uw huidige als nieuwe werknemers kunnen pensioen op blijven bouwen volgens uw huidige premiepercentage. Houd er wel rekening mee dat het partner- en wezenpensioen ergens tussen 2023 en 2027 worden herzien. Het exacte moment moet nog door wetgeving worden bepaald.

Berichten in de media over de komende wetswijzigingen kunnen voor onrust bij uw werknemers zorgen. Via voorlichting kunt u uw werknemers informeren en geruststellen. Wij begrijpen dat bovenstaande keuzes lastig kunnen zijn. De financiële gevolgen van bepaalde keuzes kunnen zowel voor u als voor uw werknemers groot zijn. Onderzoek daarom tijdig welke mogelijkheden er zijn en welke keuzes het beste passen bij uw onderneming. Wij zijn u daarbij graag van behulpzaam.

Bedrijfstak- of Ondernemingspensioenfonds

Is uw pensioenregeling geregeld via een pensioenfonds? Dan wordt u te zijner tijd geïnformeerd door uw pensioenfonds. Geen, of onduidelijke informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag om nu al zicht te krijgen op wat u kunt gaan verwachten.