Beste relatie,

De Van Eekhout Groep blijft voor u op haar post.

De overheid heeft de maatregelen rond het coronavirus verder verscherpt. De epidemie heeft grote gevolgen voor de maatschappij en waarschijnlijk ook voor uw onderneming.

Wij treffen uiteraard ook maatregelen, om onze medewerkers en de relaties met wie wij contact onderhouden te beschermen en volgen hierbij de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Onze dienstverlening voor u gaat ondertussen gewoon door.

U kunt ons op het vertrouwde telefoonnummer en per e-mail bereiken, en u bent nog steeds van harte welkom op ons kantoor, mits het gezelschap beperkt is qua omvang – alle door de overheid en het RIVM ingestelde richtlijnen nemen wij ook hierbij in acht. Workshops, masterclasses en andere bijeenkomsten met grotere groepen mensen zijn komen te vervallen. Onze collega’s werken waar mogelijk en noodzakelijk vanuit huis, maar zijn in principe gewoon bereikbaar. Al deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat onze dienstverlening aan u zoveel als mogelijk door kan blijven gaan.

Het valt niet te overzien wat zich de komende dagen en weken zal voordoen. Mogelijk moeten aanvullende maatregelen worden getroffen en kunnen besprekingen bijvoorbeeld alleen nog via onlinekanalen plaatsvinden. Hierop zijn wij voorbereid.

Mocht het nodig zijn, dan zullen wij u op de hoogte houden van aanpassingen in onze dienstverlening en de consequenties daarvan op de dagelijkse uitoefening daarvan.