Uw toekomst verdient een financieel plan

Voor een nieuwe wasmachine of een reparatie aan uw auto heeft u misschien wel geld opzij gezet. Maar steeds vaker wordt van u verwacht dat u ook gaat bijdragen aan kosten voor zorg, scholing en pensioen. Heeft u daar ook een potje voor?

De samenleving verandert: de arbeidsmarkt is geflexibiliseerd, de technologische ontwikkelingen gaan snel en we worden steeds ouder. Die ontwikkelingen gaan gepaard met kosten. Voor scholing bijvoorbeeld, om een nieuw vak te leren of gewoon om bij te blijven. Voor een deel zal dat door werkgevers betaald worden. Maar als er geen werkgever is of als u op eigen initiatief een carrièreswitch wilt maken, zult u de scholingskosten zelf moeten dragen. Uitkeringen bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen zijn bovendien minder vanzelfsprekend dan voorheen. De inkomensachteruitgang moet u vaker (deels) zelf gaan opvangen. En dan zijn er nog toekomstige zorgkosten. Die zullen niet allemaal verzekerd zijn.

Wie is verantwoordelijk?

Er wordt wel degelijk gespaard in Nederland, maar dan vooral om de studie van de kinderen te betalen, de hypotheek af te lossen of het pensioen aan te vullen. Voor scholing, inkomensachteruitgang en zorg zet lang niet iedereen zet geld opzij. Ongeveer een derde van de huishoudens heeft daar überhaupt de financiële ruimte niet voor. Maar ook degenen die wél meer vermogen kunnen opbouwen, doen dat vaak niet. Dat bleek onlangs uit een onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Slechts 48% van de ondervraagden vindt zichzelf het meest verantwoordelijk voor zijn financiële toekomst. De rest rekent op de overheid, het pensioenfonds en de werkgever. Maar kunt u daar wel volledig op vertrouwen?

Toekomstverwachting niet reëel

Er blijkt een kloof te bestaan tussen wat mensen verwáchten in de toekomst nodig te hebben en wat ze wérkelijk nodig hebben. Ze realiseren zich bijvoorbeeld niet dat de aflossingsvrije hypotheek moet worden afbetaald. Of dat de AOW-leeftijd stijgt. Wie eerder wil stoppen, moet een flinke periode financieel zien te overbruggen. Ook ondernemen maar weinig mensen stappen om meer financiële zekerheid te creëren voor hun toekomst. Terwijl zij zich daar wel zorgen over maken. Hoe is dat bij u? Weet u al hoe uw financiële toekomst eruitziet?

Zekerheid met financieel plan

Wij nodigen u uit om een financieel plan te komen maken, waarin maatregelen opgenomen zijn voor een betere financiële toekomst. Samen met u bekijken we hoe u kunt aflossen op de hypotheek, hoeveel spaargeld u zou moeten hebben en hoe u inkomenrisico’s en zorgkosten het beste verzekert. Zo’n financieel plan geeft overzicht, rust en zekerheid. Neem contact met ons op als dat u aanspreekt.