Uitvoerders krijgen halfjaar respijt bij afkoop minipensioenen

De Tweede Kamer heeft de Verzamelwet pensioenen 2019 aangenomen, inclusief twee amendementen. Een daarvan regelt dat pensioenuitvoerders een halfjaar langer de tijd krijgen om de afkoop van pensioenen kleiner dan € 2 per jaar goed af te handelen.

Pensioentjes van minder dan € 2 per jaar komen per 1 januari 2019 te vervallen. Tot 31 december van dit jaar mogen pensioendeelnemers hun pensioenuitvoerder nog vragen die bedragen af te kopen. Afkoop na die datum is niet meer toegestaan.

Daardoor dreigden pensioenuitvoerders in de problemen te komen. Voor de late aanvragers hadden zij onvoldoende tijd om de minipensioenen daadwerkelijk af te kopen. Het door de Kamer aangenomen amendement van het CDA regelt dat uitvoerders nu tot 1 juli 2019 de tijd krijgen om deze afkopen af te wikkelen. Bij die afkoop is geen revisierente verschuldigd. Hiermee wordt voorkomen dat deelnemers hun minipensioen alsnog in rook zien opgaan.

Samenvoegen kleine pensioenen

In de aangenomen Verzamelwet pensioenen 2019 is ook bepaald dat kleine pensioenen groter dan € 2 per jaar, maar kleiner dan € 474,11 worden samengevoegd met het huidig pensioen. Pensioenuitvoerders mogen deze kleine pensioenen niet meer uitbetalen voor de pensioendatum. Voor samenvoeging is gekozen, omdat steeds meer werknemers korte dienstverbanden hebben. Hierdoor bouwen ze bij meerdere werkgevers en vaak ook meerdere pensioenuitvoerders relatief kleine pensioenen op.