Tweede Kamer niet enthousiast over verplichte aov voor zzp’ers

Het kabinet hoeft geen voorstel te maken waarin een verplichte arbeidsongeschiktheids-verzekering voor zzp’ers wordt geregeld. Een motie van de linkse oppositie die daartoe opriep werd dinsdag door een Kamermeerderheid verworpen.

In de motie memoreerden Paul Smeulders (GroenLinks), Bart van Kent (SP), Gijs van Dijk (PvdA), Corrie van Brenk en Martin van Rooijer (beiden 50PLUS) aan de statistiek dat de 80% van de zzp’ers niet verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid. De oppositieleden noemen dit een groot risico, voor zowel de zelfstandigen om wie het gaat als voor de samenleving als geheel.

Coalitie stemt tegen

In navolging van werkgeversorganisatie AWVN pleitten de Kamerleden daarom voor een verplichte aov voor alle zzp’ers. De regering zou hier volgens de motie een voorstel voor moeten opstellen bij de uitwerking van de zzp-plannen. De vier partijen kregen echter geen steun van de coalitie-partijen. Ook PVV en SGP stemden tegen. Daarmee werd de motie verworpen.

Commissie onderzoekt consequenties

Overigens betekent dat niet dat het kabinet het onderwerp helemaal laat rusten. Vorige week maakte minister Koolmees van Sociale Zaken bekend een commissie in het leven te roepen die de consequenties van een AOV-plicht moet onderzoeken. Hij wil de uitkomsten daarvan afwachten voor hij zich over een eventueel voorstel wil buigen.

Verzekeraars staan bepaald niet te springen om een verplichte aov voor zzp’ers. Het Verbond vindt dat een verzekeringsplicht geen recht doet aan de keuzevrijheid en de behoefte aan maatwerk voor ondernemers. Verbondsdirecteur Harold Herbert noemde een verplichte aov een hobbezak. Een verplichte polis zal volgens hem leiden tot een product waar niemand op dit te wachten, met een prijs die niet klopt.