Trouwen en geregistreerd partnerschap in 2018

Voor 2018 was trouwen in gemeenschap van goederen de standaard. Per 1 januari 2018 is de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen van kracht en daardoor verandert dat automatisme. Vanaf dat moment geldt dat erfenissen en schenkingen en het eigen vermogen dat vóór de trouwdatum is opgebouwd buiten de gemeenschap vallen. Wat betekent dat?

Allereerst, er verandert niets voor bestaande huwelijken en geregistreerde partnerschappen. De wet is alleen van toepassing voor verbintenissen die na 1 januari 2018 zijn aangegaan. Huwelijken en geregistreerde partnerschappen zijn vanaf dan automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Uiteraard heeft u wel de mogelijkheid om zelf afwijkende of aanvullende afspraken te maken en te laten vastleggen.

Wat verandert er?

– Vermogen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd, is van u samen.
– Bezittingen of schulden van vóór het huwelijk blijven privé-eigendom en vallen niet in de gezamenlijke boedel.
– Schenkingen, giften en erfenissen blijven persoonlijk bezit, of ze nu voor of tijdens het huwelijk zijn ontvangen.
– Beide partners zijn volgens de nieuwe wet nog wel aansprakelijk voor schulden die ontstaan tijdens het huwelijk, ook als een van de partners niets van deze schulden afweet. Dit is niet veranderd.

De gevolgen voor uw financiën
De nieuwe wet maakt het nog eens extra belangrijk om uw financiële zaken – die van u zelf, uw partner en de gezamenlijke voorzieningen – goed te regelen. Of u nu gaat trouwen of een partnerschap aangaat, ga van tevoren na wat de gevolgen zijn voor uw vermogen, uw rechten, uw belastingen en uw financiële regelingen. Neem contact op met ons kantoor om in de nieuwe situatie uw financiën goed te regelen met passende verzekeringen en inkomensvoorzieningen.