Transitievergoeding bij AOW ontslag?

De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan over de kwestie of een werknemer recht zou hebben op een transitievergoeding op het moment dat men wordt ontslagen als het gevolg van het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd.

In de deze zaak heeft een (ex) werknemer de (ex) werkgever aansprakelijk gesteld voor het betalen van een transitievergoeding bij het bereiken van de AOW leeftijd en het ontslag als gevolg daarvan.

De redenatie is “dat door het niet toekennen van de vergoeding” er sprake is van leeftijdsdiscriminatie. De Hoge Raad heeft hier op 20 april jl. een uitspraak over gedaan. Volgens de Hoge Raad is er geen sprake van discriminatie en kan de transitievergoeding achterwege blijven indien het ontslag het gevolg is van het bereiken van de AOW leeftijd.