Tijdelijke kracht ziek uit dienst? Dat gaat geld kosten!

Werkgever betaalt Ziektewet-uitkering als werknemer ziek uit dienst gaat!

Door de invoering van de Wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid bij Vangnetters) in 2013 moeten werkgevers met een loonsom van meer dan  € 328.000,- per jaar (loonsom over 2016, dat is meestal zo tussen de 6 en 12 werknemers) een hogere premie gaan betalen wanneer een werknemer met een tijdelijk contract ziek uit dienst gaat. Dat geldt ook wanneer de werknemer zich binnen 4 weken na einde dienstverband bij het UWV ziek meldt (en dan dus nog geen andere baan heeft) terwijl de WW-uitkering nog niet is toegekend. Hoeveel meer premie u moet gaan betalen, hangt af van hoeveel Ziektewet-uitkering de ex-werknemer ontvangt en de hoogte van uw loonsom. Het is daarom voor u van groot belang om de lengte van de ziekteperiode zo kort mogelijk te houden!

Na beëindiging arbeidsovereenkomst niets meer te vertellen?

Met de tot nu toe gebruikelijke arbeidsovereenkomsten heeft u echter na einde dienstverband niets meer over de ex-werknemer te vertellen. De werknemer is dan niet meer verplicht contact met u te houden, hoeft niet naar uw bedrijfsarts te gaan enzovoorts. En wat u in zo’n situatie van het UWV kunt verwachten weet u zelf wel. Het is dus van groot belang om een artikel in uw tijdelijke arbeidsovereenkomsten op te nemen, waardoor de ex-werknemer ook na einde dienstverband onder uw normale ziekteverzuimregeling blijft vallen. 

Bron: https://josvancalsteren.nl/blog


Jos van Calsteren E: j.vancalsteren@van-eekhout.nl Nijverheidstraat 40 | 2901 AR  Capelle aan den IJssel Postbus 310 | 2900 AH  Capelle aan den IJssel Tel: 010-436 38 30 | fax: 010-436 02 43 www.van-eekhout.nl

financieel advies | employee-benefits | riskmanagement | legal services