Pensioenstelsel op de schop

Ons pensioenstelsel is verouderd en moet herzien worden. Onderhandelingen daarover zijn tot nu toe mislukt, maar de kans is groot dat sociale partners en kabinet binnenkort weer met elkaar in gesprek gaan. Wat zijn dan belangrijke aandachtspunten?

Ons pensioenstelsel kent drie pijlers. 1. De AOW, een basispensioen van de Rijksoverheid. 2. Een aanvullend pensioen dat u via uw werkgever opbouwt. 3. Pensioen dat u privé opbouwt, bijvoorbeeld met een lijfrente, een koopsom of een levensverzekering. Bij de onderhandelingen over het nieuwe pensioenstelsel, zijn vooral de eerste twee pijlers van belang. Wat kan daaraan veranderd worden?

Doorsneesystematiek

Het huidige stelsel kent een zogenaamde doorsneesystematiek waarmee solidariteit tussen deelnemers van pensioenfondsen bereikt wordt. In de praktijk betekent dat, dat werknemers in het begin van hun werkzame leven meer premie afdragen dan nodig is voor hun pensioenopbouw en als zij ouder zijn juist minder. Maar deze systematiek werkt in het nadeel van jongeren die overstappen naar een ander bedrijf of voor zichzelf beginnen. Moet ieder voor zichzelf pensioen gaan opbouwen?

Afkoopmogelijkheden

Pensioen is pensioen. In de opbouwperiode mag u daarom niet aan het opgebouwde kapitaal komen. Maar soms lijkt het aantrekkelijk om dat wel te doen, bijvoorbeeld om de hypotheek af te lossen, om een eigen bedrijf te beginnen of voor een omscholing. Is het wenselijk dat deelnemers wél een stukje van hun opgebouwde pensioen kunnen opnemen? Of zijn de risico’s dan te groot?

AOW-leeftijd

Omdat de Nederlandse bevolking steeds ouder wordt, is hun pensioenperiode ook langer geworden. Zowel AOW als werkgeverspensioen worden tot de dood uitgekeerd. Met veel meer ouderen die bovendien langer pensioen genieten, wordt het stelsel heel duur. Daarom gaat de AOW-leeftijd sinds een paar jaar omhoog en wordt deze straks gekoppeld aan de levensverwachting. Maar veel mensen hebben er moeite mee om langer door te werken, met name in de zware beroepen. Moet de AOW-leeftijd bevroren worden op 66 jaar of is dat te duur?

Zzp’ers

Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is sterk toegenomen de afgelopen decennia en het eind van die groei is nog niet in zicht. Deze mensen zijn niet verplicht pensioen op te bouwen en vaak doen zij dat ook niet. Dat betekent dat er in de toekomst een grote groep dreigt te ontstaan die van alleen AOW moet rondkomen. Moeten zzp’ers ook verplicht meedoen met de tweede pijler of niet?

Maakt u zich zorgen over uw pensioen? Wij bespreken met u hoe u er financieel voor staat als u stopt met werken. Bent u niet gelukkig met de uitkomst? Wij adviseren u over maatregelen om uw pensioen te verbeteren.