Pensioencommunicatie: Nut, noodzaak, wettelijke verplichtingen en ontwikkelingen!

De communicatie over pensioenen naar medewerkers is van groot belang. Een goed geïnformeerde medewerker kan betere keuzes maken over zijn of haar pensioen en zo een betere financiële toekomst opbouwen.

In dit artikel wordt het belang van pensioencommunicatie naar medewerkers besproken, evenals de wettelijke verplichtingen die in de Wet op de Pensioencommunicatie zijn vastgelegd. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het “Aanvalsplan Witte Vlek Pensioenen” en de Wet Toekomst Pensioenen.

Belang van Pensioencommunicatie:

Een goed begrip van het pensioenstelsel en de mogelijkheden die dit biedt, kan bijdragen aan een betere financiële toekomst voor medewerkers. Werknemers die op de hoogte zijn van hun pensioenregeling kunnen betere keuzes maken en hun financiële planning beter afstemmen op hun persoonlijke situatie.

Hierdoor krijgen medewerkers meer controle over en inzicht in hun financiële toekomst. Inzicht en overzicht geven rust en dit levert minder stress op voor de medewerkers. Als gevolg hiervan kunnen mogelijke problemen in de toekomst worden voorkomen. Zowel het zichtbare als het onzichtbare verzuim zal hierdoor afnemen.

Wettelijke verplichtingen:

Om ervoor te zorgen dat medewerkers goed geïnformeerd zijn over hun pensioenregeling, zijn er wettelijke verplichtingen vastgelegd in de Wet op de Pensioencommunicatie. Deze wet is in 2015 in werking getreden en heeft als doel om de informatievoorziening aan deelnemers te verbeteren en te vereenvoudigen.

De wet schrijft voor dat: Op duidelijke en begrijpelijke wijze informatie moet worden verschaft over o.a.. de hoogte van het pensioen, de mogelijkheden tot waardeoverdracht, de risico’s en kosten van de regeling, etc.

Werkgevers moeten hier mee (samen met adviseurs e/o uitvoerder) aan de slag.

Aanvalsplan Witte Vlek Pensioenen (Stichting van de Arbeid 2020):

Het Aanvalsplan Witte Vlek Pensioenen is een initiatief van de overheid om de pensioenopbouw van medewerkers in de zogenaamde witte vlek sectoren te stimuleren. Dit zijn sectoren waarin geen verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds actief is.

Het aanvalsplan witte vlek pensioenen roept werkgevers op om een (vrijwillig) pensioenregeling aan te bieden aan hun medewerkers. Dit zal bijdragen aan een betere financiële toekomst voor deze medewerkers en zorgen voor meer zekerheid op latere leeftijd.

Ondanks dat er in Nederland (nu nog) geen pensioenplicht bestaat, zien wij dat de overheid hier steeds meer op zal aansturen. Dit aanvalsplan is daar een mooi voorbeeld van.

Wet Toekomst Pensioenen:

De Wet Toekomst Pensioenen wordt op dit moment in de eerste kamer besproken. Het doel van de wet is om het pensioenstelsel te moderniseren en te verbeteren. Eén van de belangrijkste veranderingen is de introductie van het nieuwe pensioencontract. De gevolgen van de nieuwe wet zijn verschillend per werkgever en afhankelijk van de bestaande pensioenregeling.

Los van deze exacte gevolgen (hangt immers van de soort regeling af), heeft de invoering van het nieuwe pensioenwet consequenties  voor de communicatie naar medewerkers. Zo moeten deelnemers goed geïnformeerd worden over de verschillende mogelijkheden en gevolgen van de  nieuwe wetgeving. Ook is het belangrijk dat zij begrijpen wat de impact van de keuzes is op hun pensioenopbouw en -uitkering. Het is daarom van groot belang om tijdig en helder communiceren over de veranderingen en wat dit betekent voor de pensioenregeling.

De Wet Toekomst Pensioenen legt dan ook een nog grotere nadruk op het belang van pensioencommunicatie naar medewerkers. Door de grote veranderingen die deze wet met zich meebrengt, is het cruciaal dat medewerkers goed op de hoogte zijn van de nieuwe regels en keuzemogelijkheden. Alleen op die manier kunnen zij weloverwogen keuzes maken voor hun pensioen en zo bijdragen aan een betere financiële toekomst.

Bij de besprekingen van deze wet is er door de sociale partners nadrukkelijk gesproken over het al dan niet invoeren van een pensioenplicht. De beslissing daarover is uitgesteld. Het streven is er nu opgericht om het aantal witte vlek werkgevers/regelingen met 50% terug te dringen. Mocht dit niet lukken dan ligt de optie van een verplichting weer op tafel.

Conclusie:

Het belang van pensioencommunicatie naar medewerkers kan niet genoeg benadrukt worden. Niet alleen omdat dit zo in de Wet op de Pensioencommunicatie is vastgelegd, maar zeker ook, als wij naar de gevolgen van de Wet Toekomst Pensioenen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen kijken.

Ps: meer weten over de Wet Toekomst Pensioenen? Schrijf u in voor één van de twee seminars die wij op 8 en 22 juni aanstaande organiseren of stuur een mail naar secretariaat@van-eekhout.nl