Pensioenadvies

Onderdeel van Pensioenadvies zijn Werkgevers, Flexwerkgevers, Ondernemingsraden en Bedrijfstakpensioenfonds.

Werkgevers

Het invoeren of wijzigen van een pensioenregeling heeft gevolgen voor zowel de medewerker als de werkgever. Welke zijn dit? Hoe gedragen deze zich in de tijd? Hoe kan ik de regeling zo vormgeven dat deze past binnen uw (gewenste) arbeidsvoorwaardenbeleid?

Rekening houdend met deze vragen en wensen, adviseren wij u bij het formuleren en vormgeven van collectieve en individuele pensioenregelingen. Hierbij onderzoeken wij nieuwe mogelijkheden en anticiperen op komende wetgeving. Zoals het komende pensioenakkoord.

Onze specialisten vergelijken bestaande pensioenregelingen en ontwerpen nieuwe regelingen met behulp van geavanceerde adviestools. Hierbij worden alle kosten per werknemer, risico’s, opbrengsten, etc inzichtelijk gemaakt.

Uitzenden, Payroll & Detachering

De juridische arbeidsrechtelijke wereld van flexibele arbeid is constant in beweging. Zo hebben de Commissie Borstlap, Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi) en het Besluit Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Baadi) een grote invloed op uitzend-, payroll en detacheringsbedrijven. De verwachting is dat wetgeving eerder een grotere dan een kleiner rol zal spelen.

Actuele kennis van deze onderwerpen is dan ook de reden waarom veel bedrijven binnen deze sector maken gebruik van onze expertise. Of u nu vragen heeft over het pensioenfonds StiPP. De verplichtstelling, vrijstelling of dispensatie daarvan of over de adequate pensioenregeling voor payrollbedrijven, onze specialisten helpen u graag verder. Meer informatie over de adequate pensioenregeling kunt u vinden op onze gespecialiseerde site https://www.adequaatpensioen.nl/

Ondernemingsraden

In ons participatie-samenleving is de betrokkenheid van medewerkers bij het ‘bedrijfsproces’ van bedrijven en instellingen van essentieel belang. Pensioenen en verzekerbare arbeidsvoorwaarden zijn hier een belangrijk onderdeel van. Het zijn immers de medewerkers die een grote bijdrage leveren bij de realisatie van de (strategische) doelen van de organisatie.

Als ondernemingsraad heeft u de verantwoordelijkheid om namens de medewerkers mee te beslissen over de pensioenregeling van het bedrijf. Deze verantwoordelijkheid is prettig, maar brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. U kunt hierbij denken aan de gevolgen van wetswijziging op de regelingen, wijzigingen van de regeling zelf, etcetera. Binnen de Van Eekhout Groep werken ervaren specialisten die u hierbij actief kunnen ondersteunen m.b.t. vraagstukken over pensioen en duurzame inzetbaarheid. Met onze expertise dragen wij bij aan de groei en ontwikkeling van OR-en en PVT’s en aan een constructieve en functionele samenwerking tussen partijen.

Bedrijfstakpensioenfonds

Dat is schrikken! U heeft post van een pensioenfonds ontvangen met de mededeling dat uw onderneming moet toetreden tot het betreffende fonds. In veel gevallen ook nog eens met terugwerkende kracht! Dit kan verstrekkende financiële gevolgen hebben met soms een faillissement tot gevolg.

U zult toch echt in actie moeten komen. Doet u niets, “gaat mij niet aan” “is niet voor ons bedoeld” “ze vergissen zich”, dan krijgt u vanzelf een ambtshalve aanslag. Wegkijken en niet reageren is de slechts mogelijke oplossing.

Helaas (of gelukkig voor u) hebben wij een jarenlange ervaring op dit gebied. Wij kunnen u hierbij ondersteunen en onderzoeken of het fonds gelijk heeft en of er eventuele dispensaties mogelijk zijn? Wat zijn de financiële gevolgen? Welke andere mogelijkheden zijn er?

De ervaring leert dat dit in veel gevallen de aanschrijving niet klopt. Als dit zo is kunnen wij u zowel veel geld als ellende besparen. Alle benodigde juridische, actuariële en verzekeringstechnische kennis die hiervoor nodig is hebben wij in huis.

Moet u zich toch (terecht) aansluiten bij het fonds! Dan helpen wij u hierbij. Toetreding kan namelijk -in overleg- soms op basis van een afwikkelvrijstelling. Dit kan zowel financieel, administratief en communicatief grote voordelen hebben.

Maakt u gebruik van onze professionals dan staat u er in ieder geval niet alleen voor. Dit soort zaken zijn immers onze expertise en niet persé die van u.

Blog

Vragen over Pensioenadvies?

Aarzel niet om contact met ons op temen. Wij staan u graag te woord en geven passend advies voor uw organisatie.