Pensioenadvies voor Rijn en Binnenvaart

Vanaf 1 januari 2025 vervalt de verplichtstelling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart. Hiermee stopt de pensioenopbouw zoals u die nu voor uw werknemers hebt geregeld. Het vervallen van de verplichtstelling heeft dus nogal wat gevolgen. 

Waarom van Eekhout Groep?

Wij verzorgen opleidingen, workshops en trainingen voor HR-medewerkers op het gebied van pensioen, inkomen, zorg en verzuim. Onze specialisten voorzien grote én kleine organisaties dagelijks van advies en weten zodoende precies wat er speelt op het gebied van pensioen, zorg, inkomen en verzuim. Zo kunnen zij u altijd van de juiste praktische informatie voorzien.
Klanten beoordelen ons met een 9.5
4.75/5

Kies het advies dat het beste bij jou past

Pensioenadvies laat je niet zomaar varen!

De pensioenopbouw bij Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart eindigt met ingang van 1 januari 2025. Dat betekent dat uw werknemers vanaf die datum niet langer pensioen opbouwen bij het fonds. Als werkgever hebt u in de arbeidsvoorwaarden wel afspraken over die pensioenopbouw gemaakt. Die arbeidsvoorwaarde komt niet te vervallen. Als werkgever moet u uiterlijk op 1 januari 2025 dus een keuze hebben gemaakt over de toekomst van de arbeidsvoorwaarde pensioen. De Van Eekhout Groep is één van de adviseurs die u hierbij kan helpen. Hoe werken wij verderop verder uit.

Wat extra informatie

Wat voorafging

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) en Nautilus zijn na uitvoerig onderzoek uitgekomen bij AEGON Cappital als voorkeurspartner voor het uitvoeren van een pensioenregeling. Samen is gewerkt aan een passende pensioenregeling voor uw sector. Heeft u nog andere wensen dan kunnen wij samen beoordelen of die realiseerbaar zijn zodat we uiteindelijk komen tot de regeling die past bij uw bedrijf.

 

De criteria waarnaar bij de inrichting van een standaard pensioenregeling door KBN en Nautilus is gekeken zijn:

 

– De regeling moet voldoen aan de nieuwe pensioenwetging (Wet toekomst pensioenen);

– De regeling moet een vergelijkbare kostenverdeling tussen werkgever en werknemer kennen;

– De omschrijving van het pensioengevende salaris, het toegezegde nabestaandenpensioen en de premievrije pensioenrechten bij arbeidsongeschiktheid moeten zoveel mogelijk aansluiten bij de huidige pensioenregeling;

– Er moet sprake zijn van een individuele premieregeling met een voor de werknemer eigen pensioenspaarpot.

 

Na overleg met verschillende partijen is uiteindelijk gekozen om met AEGON Cappital afspraken te maken over de uitvoering van de standaardregeling.

 

Kiest u als werkgever voor aansluiting bij AEGON Cappital dan zullen wij er samen met AEGON Cappital voor zorgdragen dat uw werknemers worden geïnformeerd over de nieuwe pensioenregeling. Dit laatste is belangrijk omdat er tussen de huidige pensioenfondsregeling en de AEGON Cappitalregeling ook verschillen zijn. Het is goed dat werknemers weten wat die verschillen zijn en wat de impact daarvan is op hun persoonlijke situatie.

 

U bent als werkgever overigens niet verplicht om gebruik te maken van de standaardregeling. Het is mogelijk om andere afspraken te maken, bijvoorbeeld over de hoogte van het nabestaandenpensioen of de premieverdeling.

Onze adviestrajecten verlopen altijd langs de lijn:

 

Inventariseren ➡️ Analyseren ➡️  Adviseren ➡️ Beheren

 

· Tijdens de 1ste stap combineren wij de 1ste 2 fases (inventariseren en analyseren) en maken wij voor u inzichtelijk hoe uw huidige pensioenregeling eruit ziet en hoe de standaardregeling van AEGON zicht hiertoe verhoudt. Oftewel wat hadden uw werknemers en wat krijgen uw werknemers. Wij maken hierbij zowel de kosten als de pensioenuitkomsten inzichtelijk

 

· Tijdens de 2de stap (adviseren) bespreken wij de uitkomsten met u en zal ook aandacht worden gegeven aan keuzes die u als werkgever kunt maken en welke invloed dat heeft op de verschillende uitkomsten

 

· Tijdens de 3de stap (adviseren) verwerken wij de uitkomsten van de 2de stap in een definitief voorstel op basis waarvan wij de offerte op zullen maken

· Bent u akkoord met de offerte dan zullen wij alle noodzakelijke documenten verzamelen en zullen wij het complete dossier indienen bij AEGON (afronding fase adviseren)

 

· Als laatste belanden we in de implementatiefase (beheren). Samen met AEGON zorgen wij ervoor dat de regeling wordt ingeregeld, de werknemers worden geïnformeerd over de wijzigingen en u als werkgever toegang hebt tot het online werkgeversportaal. Afsluitend maken wij ook afspraken over de wijze waarop het toekomstige beheer wordt ingericht.

 

LET OP: AEGON Cappital is als voorkeurspartner aangedragen door KBN en Nautilus. Dit betekent niet dat u als werkgever verplicht bent voor AEGON Cappital te kiezen. Mocht gedurende het adviestraject blijken dat een andere pensioenuitvoerder beter past dan hebt u de vrijheid om voor die andere pensioenuitvoerder te kiezen. Uiteraard zullen wij rekening houden met deze mogelijkheden.

 

Pensioen is onze wereld. Wij staan u daarom graag terzijde bij het maken van voor u als werkgever belangrijke keuzes. Zodat u onbezorgd en weloverwogen de overstap kunt maken van uw huidige pensioenregeling naar een nieuwe pensioenregeling. Vul het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Onze adviseurs

Voordelen

Omdat we zowel de oude Pensioenfondsregeling als de standaardregeling van AEGON bij aanvang al volledig in beeld hebben, kunnen we snel schakelen.

De standaardregeling van AEGON sluit goed aan op de huidige regeling. Afhankelijk van uw situatie kunt u echter ook eigen keuzes maken.

We zijn niet gebonden aan welke standaardoplossing ook. Mocht een alternatief voor u beter passen dan kunnen we daar als onafhankelijk adviseur samen met u voor kiezen.