Ook met een hoog salaris loopt u een inkomensrisico

De kans op financiële problemen is voor mensen met een laag inkomen veel groter dan voor midden- en hogere inkomens. Toch zijn er ook risico’s als u goed verdient. Zo maakt uw inkomen bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid een sterke daling door.

U verdient goed en kunt prima rondkomen van uw salaris. Geen zorgen dus voor de dag van morgen. Tenzij u uw baan verliest of arbeidsongeschikt raakt. De inkomensdaling is voor u dan namelijk relatief groter dan met een lager inkomen. Hoe zit dat?

Uitkering gerelateerd aan salaris

Als u door ziekte of een aandoening niet meer (volledig) aan het werk kunt, betaalt uw werkgever de eerste twee jaar uw loon door. Daarna komt u terecht in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). De hoogte van de WIA-uitkering is gerelateerd aan uw salaris en de mate van arbeidsongeschiktheid. Wordt u werkloos, dan heeft u recht op WW. Ook deze uitkering is gebaseerd op uw salaris. Zowel WIA als WW bedragen in de eerste twee maanden 75% en daarna 70% van uw laatstverdiende loon. U gaat er dus sowieso op achteruit.

Salaris gemaximeerd

Maar de achteruitgang kan nog forser zijn. Het salaris waarover de uitkering wordt berekend is namelijk gemaximeerd op € 4.717,58 per maand (2019). Als u meer verdiende dan dit maximum, ontvangt u over het meerdere geen uitkering. Met een hoger inkomen gaat u er bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid percentueel dus veel harder op achteruit. Wel kan het bedrijf waar u werkt regelingen getroffen hebben om uw inkomen te beschermen. Wij raden u aan dit na te vragen bij uw werkgever.

Verschillende oplossingen

Is er niets geregeld, dan kunt u zelf oplossingen zoeken om het inkomensrisico te beperken. Er zijn verschillende mogelijkheden. U kunt een inkomensverzekering of een woonlastenverzekering afsluiten of een financiële reserve aanleggen. Of dat nodig is, hangt af van uw totale financiële situatie, uw wensen en verwachtingen en de vraag wat uw werkgever voor u geregeld heeft.

Stabiel inkomen

Om onder alle omstandigheden uw vertrouwde leefstijl voort te kunnen zetten, is het belangrijk dat uw inkomen stabiel blijft. Ga met ons in gesprek over de manier waarop u uw inkomen in elke levensfase op peil kunt houden.