Ontslagvergoeding vanaf eerste dag bij nieuwe baas

Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd. Nu geldt dit pas vanaf een dienstverband vanaf twee jaar. Wel wordt de opbouw van de vergoeding lager naarmate het dienstverband langer duurt. Dit staat in het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) die minister Koolmees (ministerie van Sociale Zaken) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Koolmees wil de tweedeling op de arbeidsmarkt aanpakken. Een pakket aan maatregelen moet de verschillen tussen vast en flexwerk verkleinen. In de optiek van de minister wordt het voor werkgevers hierdoor aantrekkelijker om mensen een vast contract te bieden, terwijl flexibel werk mogelijk blijft waar het werk dat vraagt.

Samenhangende maatregelen

De Wet arbeidsmarkt in balans bevat een aantal “samenhangende maatregelen”. Zo krijgen werknemers – als de wet erdoor komt – vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd. Nu geldt dit pas vanaf een dienstverband vanaf twee jaar.

Regeling kleine werkgevers

Wel wordt de opbouw van de transitievergoeding verlaagd bij lange dienstverbanden. Dit wordt voor iedereen een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Daarnaast komt er een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.

Opeenvolging tijdelijke contracten

Daarnaast worden er verschillende maatregelen getroffen in de contractsfeer. Zo wordt voor werknemers die meteen een vast contract krijgen de proeftijd verlengd van twee naar vijf maanden. De opeenvolging van tijdelijke contracten, de zogeheten ketenbepaling, wordt verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend drie tijdelijke contracten in twee jaar aan te gaan. Dit wordt drie jaar.