De impact van schulden en/of loonbeslag van werknemers heeft een grote invloed op het functioneren binnen het bedrijf waar men werkzaam voor is. Welke rol kunnen of moeten werkgevers spelen bij het ondersteunen van werknemers met financiële problemen?

Bijna 1 op de 5 werknemers in Nederland heeft schulden en dit kan leiden tot financiële stress en afleiding op het werk, wat weer kan leiden tot verminderde productiviteit en verhoogdziekteverzuim.

Werkgevers zijn verantwoordelijk om een goed arbobeleid te voeren en zorg te dragen voor het welzijn van hun werknemers. Dit geldt -in meer of mindere mate- ook bij het ondersteunen van werknemers met financiële problemen, immers de stress en zorgen hebben uitval en verzuim tot gevolg. De werkgever krijgt er hoe dan ook mee te maken.

Het proactief aanpakken van schulden is ook in het belang van werkgevers zelf, omdat dit uiteindelijk kan leiden tot kostenbesparingen op het gebied van verzuim en productiviteit.

Daarom gaan steeds meer werkgevers over tot het aanbieden van financiële educatie, werknemers naar instanties voor schuldhulpverlening doorverwijzen of verstrekken een lening om schulden af te lossen.

Helaas komt het te vaak voor dat de werkgever pas op de hoogte van problemen op het moment dat er loonbeslag wordt gelegd. Hoe werkt loonbeslag en moet je hieraan meewerken als werkgever?

Loonbeslag is een maatregel waarbij een deel van het inkomen van een werknemer wordt ingehouden om schuldeisers te betalen. Dit kan gebeuren wanneer iemand langdurig niet in staat is geweest om zijn of haar schulden af te lossen en er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd.

Wanneer er sprake is van loonbeslag, krijgt de werkgever opdracht om een deel van het salaris van de werknemer rechtstreeks aan de schuldeiser te betalen. De werkgever is hiertoe verplicht.  Uiteraard gaat dit leiden tot minder geld op de bankrekening van de werknemer en daarmee heeft het ook gevolgen voor de persoonlijke situatie van de betrokken medewerker.

Werkgevers hebben in dit geval de verantwoordelijkheid om vertrouwelijk om te gaan met de persoonlijke situatie van de werknemer en om de werknemer te ondersteunen waar mogelijk is.

Onze module de “Financieel vitale medewerker” zorgt voor het juiste financiele in- en overzicht waardoor medewerkers financieel weerbaarder worden.