Medewerker in de schulden? Niet negeren!

Als een medewerker in de financiele problemen zit dan hebben sommige werkgevers de neiging dit als een privé-probleem van die medewerker ter beschouwen. Daardoor besteden ze er geen aandacht aan. Dat is echter niet verstandig want het kost u gewoon geld. Het Nibud komt tot een getal van 13.000 euro per jaar per medewerker!Daarbij wordt dan uitgegaan van 20% productieverlies door slechter functioneren (slechtere concentratie en lagere productie). Verder 7 dagen ziekteverzuim en de kosten van het administratief verwerken van het loonbeslag. Zie ook het Nibud-rapport Personeel-met-schulden-2017. Los van dat het u geld kost laat u ook uw betrokkenheid bij het wel en wee van uw medewerkers zien door ze te helpen met hun schulden. Dat vertaalt zich terug in grotere betrokkenheid van de medewerkers bij uw bedrijf. Wat dat u oplevert leest u in 5 tips voor het bevorderen van betrokkenheid en bevlogenheid. Derde reden is dat medewerkers met schulden gevoeliger kunnen zijn voor omkoping, chantage, diefstal en fraude. Dat wilt u natuurlijk al helemaal niet!

Ook het grote verzekeringsbedrijf Aon publiceerde een interessant rapport over dit onderwerp: “Werknemers-met-financiele-problemen”. Daarin wordt in hoofdstuk 2 uitgebreider aandacht besteed aan de risico’s voor werknemers en werkgevers.

Hoe komt u erachter dat een werknemer financiele problemen heeft?

Het duidelijkste signaal van financiele problemen bij een medewerker is wanneer er loonbeslag wordt gelegd. Echter is het dan al rijkelijk laat want voor schuldeisers is dit vaak een laatste redmiddel. Ook een duidelijk signaal is wanneer de medewerker om een voorschot of een lening vraagt of meer uren wil werken. Omdat schaamte en vrees voor ontslag een rol speelt (53% van de medewerkers is bang voor ontslag als men financiële problemen meldt bij de werkgever!) is ook dit meestal een laat signaal. “Snellere” signalen zijn een verhoogd ziekteverzuim en hogere stressgevoeligheid. Ook onrustig worden als het salaris te laat wordt uitbetaald en geld lenen van collega’s kunnen signalen zijn.

Privacy

Het Nibud vermeldt in haar rapport dat 40% van de werkgevers denkt dat ze de privacy van de werknemer schendt door het gesprek met de medewerker aan te gaan over diens financiele problemen. 50% denkt overigens van niet. Ik ben het met die laatste groep eens, door een gesprek aan te gaan schendt je de privacy niet. Dat zou pas het geval zijn als je de informatie ongevraagd zou doorspelen aan een derde partij.

Wat kunt u doen?

De belangrijkste acties die u als werkgever kunt nemen zijn:

  • Creëer een veilige mogelijkheid voor werknemers om over hun financiele problemen te praten, zonder dat ze bang hoeven te zijn voor ontslag of het niet verlengd krijgen van hun arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Vaak het beste is als dit een extern persoon is.
  • U kunt uw medewerkers de Nibud-cursus Omgaan met geld aanbieden, zie https://www.nibud.nl/beroepsmatig/nibud-opleidingen/voor-uw-client/
  • Sluit uw bedrijf aan bij het Startpunt Geldzaken, zie https://www.nibud.nl/beroepsmatig/startpunt-geldzaken/Daarmee biedt u al uw werknemers op verschillende manieren ondersteuning aan bij het op orde krijgen en houden van hun financiele situatie. Zelfs tot aan gratis persoonlijke ondersteuning door opgeleide Vrijwilligers Thuisadministratie.
  • Ga het gesprek aan met de medewerker. Als u toch al weet dat hij financiele problemen heeft hoeft hij niet meer bang te zijn voor ontslag. Vervolgens kunt u de medewerker doorverwijzen naar schuldhulpverlening door de gemeente. Hou hierbij wel de vinger aan de pols want de ene gemeente doet dit veel beter en vlotter dan de andere. Een alternatief is het inschakelen van een Nibud-coach, zie https://winkel.nibud.nl/professionals/nibudcoach-voor-werkgevers .
  • Bij een verzoek om een voorschot, lening of om meer te mogen (over)werken: ga eerst het gesprek aan en beoordeel of hetgeen gevraagd wordt het probleem ook structureel op zal lossen. Heel vaak is dat namelijk niet zo, eigenlijk alleen wel als er echt een eenmalig probleem is met een eenmalige oorzaak. Ga bij het geven van een voorschot niet verder dan wat de medewerker al verdiend heeft (dus bijvoorbeeld het tot nu toe opgebouwde vakantiegeld). Leningen en zeker schenkingen worden algemeen afgeraden omdat u er een afhankelijkheid mee creëert en er meestal het probleem niet echt mee oplost.

 

Bron: https://josvancalsteren.nl/blog

 


Jos van Calsteren
E: j.vancalsteren@van-eekhout.nl
Nijverheidstraat 40 | 2901 AR  Capelle aan den IJssel
Postbus 310 | 2900 AH  Capelle aan den IJssel
Tel: 010-436 38 30 | fax: 010-436 02 43
www.van-eekhout.nl

financieel advies | employee-benefits | riskmanagement \ legal services