Letselschade claimen vaak moeizame kwestie

Als u gewond raakt bij een verkeersongeval kan dat leiden tot ziekenhuisbehandeling, revalidatie en blijvende invaliditeit. Medische kosten krijgt u met de basiszorgverzekering vaak vergoed, maar niet altijd. En wat als u uw woning moet aanpassen of als u inkomsten mist?

Niet alleen de medische gevolgen van een ongeval kunnen groot zijn, ook financieel kunt u flink geraakt worden. Wie draait er op voor die kosten? Dat hangt vooral af van de vraag door wie het ongeval is veroorzaakt is. Als u letsel oploopt door toedoen van een ander, kunt u deze persoon aansprakelijk stellen. Bij een auto-ongeval zal zijn of haar WA-verzekering voor een uitkering moeten zorgen. Maar de afwikkeling van letselschade gaat niet altijd even gemakkelijk.

Moeizaam traject

De WA-verzekeraar van de tegenpartij zal bij de schadeafhandeling eerst de toedracht van het ongeval onderzoeken. Ligt de schuld helemaal bij de ander of is u zelf ook een verwijt te maken? Het vaststellen van de aansprakelijkheid kan een flinke tijd duren. En zelfs als eenvoudig kan worden vastgesteld dat de tegenpartij volledig aansprakelijk is, is een uitkering er niet zomaar. De verzekeraar moet dan nog de schadevergoeding bepalen. En dat is moeilijk als u zwaar letsel heeft opgelopen met grote gevolgen voor uw functioneren. Er kunnen voor het vaststellen van de schade verschillende experts ingeschakeld worden zoals een medisch adviseur en een arbeidsdeskundige.

Belangenbehartiger

Als de letselschadeafwikkeling een ingewikkeld en tijdrovend traject is, kunt u een professionele belangenbehartiger inschakelen. Deze komt voor u op en neemt de schadeafhandeling voor zijn rekening. Ook kan hij ervoor zorgen dat u een voorschot krijgen als de schadeafhandeling erg lang duurt. Daarnaast kan hij smartengeld eisen voor al het emotionele en psychische leed dat u heeft ondervonden. U betaalt voor de diensten van de belangenbehartiger, maar omdat deze kosten onderdeel zijn van uw totale letselschade, kunt u hiervoor een vergoeding krijgen. Houd er rekening mee dat een verzekeraar niet klakkeloos alles zal vergoeden. Zoek uit in welke mate u de kosten vergoed krijgt en maak heldere afspraken met uw belangenbehartiger, zodat u niet meer betaalt dan nodig.

Juridische hulp

Na een ongeval kan juridische hulp wenselijk zijn. Deze verkeersrechtsbijstand is op verschillende manieren te verzekeren. Met een aanvullende dekking bij uw autoverzekering, bijvoorbeeld. Of met een rechtsbijstandverzekering met verkeersdekking. Bent u zelf aansprakelijk voor het ongeval? Dan valt de letselschade niet te claimen bij een ander. Een ongevallenverzekering kan dan wel uitkomst bieden. Zorg ervoor dat u na een verkeersongeval niet in financiƫle problemen komt en bespreek met ons hoe u zich wilt verzekeren.