Leaseauto weg, schadevrije jaren ook?

U kiest ervoor om uw leaseauto in te leveren, zelf een auto te kopen en privé te gaan rijden. Hoe gaat uw nieuwe autoverzekeraar dan om met schadevrije jaren? Dat hangt ervan af of u een leaseverklaring heeft.

Als u met uw auto geen schade oploopt, bouwt u schadevrije jaren op. Maar die zijn pas officieel als ze geregistreerd zijn in de centrale database voor schadevrije jaren: Roy-data. Helaas zijn veel leasemaatschappijen niet aangesloten bij Roy-data. U bouwt dan dus ook geen schadevrije jaren op. Maar kunt u dan wel schadevrije jaren krijgen als u een auto koopt en een verzekering afsluit?

Leaseverklaring vermeldt schades

Ja, u kunt nog steeds schadevrije jaren krijgen. De leasemaatschappij houdt namelijk zelf bij of en welke schades de auto gedurende de looptijd van het leasecontract heeft opgelopen. Als u uw leasecontract beëindigt, krijgt u een leaseverklaring. Daarop staat vermeld of er schades zijn geweest tijdens de leaseperiode en zo ja, wanneer dat was en wat het schadebedrag is. Veel autoverzekeraars bepalen op basis van deze leaseverklaring hoeveel schadevrije jaren u krijgt en hoe u wordt ingeschaald op de bonus-malusladder. Het aantal vermelde schades kan overigens hoger liggen dan u verwacht. Want waar u privé een kleine schade zelf zou betalen, wordt die met een leasecontract altijd geclaimd op de verzekering. De schadelast lijkt daardoor hoger en het aantal schadevrije jaren kan dan teruglopen of zelfs nul zijn.

Oude schadevrije jaren

Heeft u nog vóór de leaseperiode privé schadevrije jaren opgebouwd? Als de leaseperiode maar kort duurde, willen sommige verzekeraars die jaren nog wel meenemen in hun afweging hoeveel korting u krijgt op de premie. Maar vaker bent u die ‘oude’ schadevrije jaren kwijt. Er zijn verzekeraars die de schadevrije jaren al niet meer accepteren als ze één jaar oud zijn.

Auto van de zaak

En als u niet zelf een auto leaset, maar het bedrijf waar u werkt? Dan wordt het lastiger om schadevrije jaren te krijgen. Sommige autoverzekeraar accepteren in dat geval een werkgeversverklaring. Dit is een officieel document waar het aantal opgebouwde schadevrije jaren op vermeld staat. Maar veel verzekeraars hechten geen waarde aan die verklaring.

Vraag om advies

Belangrijk om te weten is dat de autoverzekeraars de waarde van een leaseverklaring verschillend opvatten. Wij zijn daarvan op de hoogte. Klop daarom aan bij ons kantoor voor advies voordat u een nieuwe autoverzekering afsluit.