Koolmees maakt zelf tienpuntenplan voor nieuw pensioenstelsel

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken pakt zelf de handschoen op om het Nederlandse pensioenstelsel te hervormen. In plaats van blijven wachten op een voorstel van de onder-handelende partijen draait Koolmees het om en zegt hij nu open te staan voor suggesties van sociale partners, toezichthouders en pensioenfondsen. “Met de status quo lijken maar weinigen gelukkig te zijn”, schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

Koolmees geeft aan de komende maanden te zullen gebruiken om verder te werken aan een pensioenstelsel in lijn met eerdere afspraken uit het regeerakkoord. In de brief noemt hij tien punten om het pensioenstelsel robuuster en eerlijker te maken. Belangrijke punten zijn bijvoorbeeld de afschaffing van de doorsneesystematiek, die volgens Koolmees niet meer bij de moderne arbeidsmarkt past.

AOW-leeftijd

Het kabinet gaat ook onderzoeken of er een andere manier mogelijk is om de AOW-leeftijd vast te stellen. Volgens de huidige methode stijgt de pensioengerechtigde leeftijd automatisch mee met de levensverwachting. Koolmees heeft het RIVM en het Centraal Plan Bureau (CPB) gevraagd om alternatieven uit te werken.

Sterke punten behouden

Het nieuwe stelsel moet volgens Koolmees meer keuzevrijheid geven aan de pensioendeelnemers, maar tegelijkertijd moeten de sterke punten uit het huidige systeem blijven bestaan. Als sterke punten noemt hij verplichte pensioenopbouw, collectieve uitvoering en risicodeling, fiscale ondersteuning en ruimte voor nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen. In het nieuwe stelsel moet ook ruimte zijn om een bedrag in een keer op te nemen voor bijvoorbeeld het aflossen van de hypotheek of het verduurzamen van de eigen woning.