Koolmees acht pensioenakkoord nu niet mogelijk

Een akkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel is nu niet mogelijk. Dit schrijft minister Koolmees (ministerie van Sociale Zaken) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Het mislukte overleg ten spijt doet volgens de minister niets af aan de noodzaak om het stelsel te vernieuwen. Het kabinet beraadt zich op een vervolgtraject.

Dinsdagavond klapte het overleg binnen de SER over het nieuwe pensioenstelsel, naar verluidt hoofdzakelijk omdat de sociale partners het niet eens wisten te worden over de toekomstige verhoging van de AOW-leeftijd. Koolmees trekt uit het mislukken van het overleg de conclusie dat een akkoord met sociale partners over de vernieuwing van het pensioenstelsel nu niet mogelijk is. Hij schrijft in zijn Kamerbrief: “Het kabinet heeft zich tot het uiterste ingespannen om tot een totaalpakket aan afspraken te komen die niet alleen zien op voorstellen voor een duurzaam, robuust pensioen-stelsel voor huidige en toekomstige generaties, maar ook op een beter perspectief op indexatie, het voorkomen van pensioenkortingen en het faciliteren van gezond doorwerken tot aan het pensioen en maatwerk om eerder te kunnen stoppen met werken indien nodig.”

Urgentie onverminderd groot

Ondanks het ontbreken van een akkoord blijft volgens Koolmees de urgentie om het pensioen-stelsel te vernieuwen onverminderd groot. “Ons stelsel van aanvullende pensioenen is dringend aan vernieuwing toe; de noodzaak hiervan wordt door verschillende partijen al jaren breed gedeeld. Het pensioenstelsel sluit niet meer goed aan bij de arbeidsmarkt, er ontstaan spanningen tussen generaties waar juist gezamenlijkheid gewenst is, vertrouwen wordt geschaad doordat indexatie van pensioenen uitblijft waar mensen daar wel op gerekend hadden.”