Jobhoppers: regels kleine pensioentjes veranderen

Bent u een echt jobhopper (geweest) en heeft u verschillende kleine pensioentjes opgebouwd? Op dit moment mag de pensioenuitvoerder zo’n klein pensioen nog afkopen. Maar straks kan dat alleen onder bepaalde voorwaarden. Het plan is dat kleine pensioentjes worden samengevoegd. Is dat gunstig?

Er is sprake van een klein pensioen als de toekomstige pensioenuitkering lager is dan 474,11 euro bruto per jaar. Voor een pensioenuitvoerder zijn de kosten bij zo’n klein pensioen in verhouding hoog. Daarom mogen zij het pensioen afkopen, ook als u dat niet wilt. U krijgt dan een bedrag ineens en ontvangt verder geen uitkeringen. Maar wie vaak en gedurende een lange periode in een kort dienstverband werkt, kan door die afkoopregeling maar moeilijk pensioen opbouwen. Daarom verandert de regeling.

Pensioen naar de laatste pensioenuitvoerder

Vanaf 2020 mag de pensioenuitvoerder de waarde van een klein pensioen overdragen aan de pensioenuitvoerder waar u op dat moment actief bent. Op die manier kunnen al uw kleine pensioentjes terechtkomen bij één pensioenuitvoerder. U kunt tegen de waardeoverdracht geen bezwaar maken, terwijl die overdracht wel gevolgen kan hebben voor uw pensioen. Want als de nieuwe pensioenuitvoerder er slechter voor staat dan de oude, kan het zijn dat uw uitkeringen niet geïndexeerd worden. Of dat u wordt gekort op uw pensioenuitkeringen. Was het pensioen bij de oorspronkelijke uitvoerder gebleven, dan was uw pensioen wellicht hoger geweest.

Werkloos of zelfstandig ondernemer

Het kan zijn dat u op dit moment nergens actief pensioen opbouwt, bijvoorbeeld omdat u werkloos bent of zelfstandig ondernemer. Een pensioenuitvoerder kan dan uw pensioen niet overdragen, maar mag dat nog wel vijf jaar achter elkaar proberen. Bent u in die vijf jaar nog steeds niet bij een nieuwe pensioenuitvoerder aangesloten? Dan mag uw kleine pensioen alsnog afgekocht worden.

Zelf maatregelen treffen

Als u veel kleine pensioentjes heeft, weet u misschien niet hoe u ervoor staat als u met pensioen gaat. Raadpleeg dan www.mijnpensioenoverzicht.nl om te zien wat u tot nu toe heeft opgebouwd bij uw werkgevers. Wat er in de het overzicht niet staat is uw AOW en het pensioen dat u op eigen initiatief opbouwt. Wilt u weten of u aanvullende maatregelen moet treffen en zo ja, welke? Klop dan bij ons aan voor advies.