Huwelijk sluiten en huis kopen. Waar moet u aan denken?

Als u trouwplannen én koopplannen heeft, zijn er een paar punten om over na te denken en afspraken over te maken. Vooral als de inbreng van beide partners verschillend is, kunnen de gevolgen groot zijn bij een scheiding.

De regels voor vermogensverdeling na een scheiding zijn sinds vorig jaar veranderd. Tot 1 januari 2018 trouwde u in gemeenschap van goederen als u niets anders geregeld had. Bij een scheiding werd dan het totale vermogen en alle bezittingen verdeeld, ongeacht wie het meeste had bijgedragen aan de vermogensvorming.

Verdeling na de scheiding

Tegenwoordig is na een huwelijkssluiting de gemeenschap van goederen niet meer volledig. Vermogen en bezittingen die persoonlijk voor de trouwdag verkregen zijn, vallen buiten het gemeenschappelijke vermogen en hoeven na een scheiding niet verdeeld te worden. Ook schenkingen en erfenissen die tijdens het huwelijk ontvangen worden, blijven persoonlijk bezit. Vermogens en bezittingen die u als echtpaar samen tijdens het huwelijk verkrijgt, zijn wél van u beiden samen. Die moeten na een scheiding dan ook gelijk verdeeld worden.

Samen in een koopwoning

De nieuwe regels zijn belangrijk als u na de huwelijkssluiting samen een koopwoning betrekt. Drie scenario´s:

  1. U gaat wonen in het huis dat u onafhankelijk van uw partner al voor het huwelijk gekocht had. De hypotheek staat op uw naam. Deze woning blijft uw eigendom en u bent verantwoordelijk voor de hypotheekschuld. Gaat u scheiden, dan hoeft de waarde van de woning niet verdeeld te worden.
  2. U gaat wonen in het huis dat u samen voor het huwelijk heeft gekocht. Dit huis valt in het gemeen-schappelijk vermogen als u gaat trouwen. Het maakt daarbij niet uit hoe de eigendomsverhouding was bij aankoop. U bent samen verantwoordelijk voor de hypotheekschuld en bij een scheiding wordt de woningwaarde fiftyfifty verdeeld.
  3. U heeft voor uw huwelijk vermogen opgebouwd en gebruikt dat om na uw trouwdag de woning te financieren. Maar uw partner heeft geen (of minder) spaargeld en legt niets (of minder) in. Omdat het huis tijdens het huwelijk verkregen wordt, valt het in de gemeenschap van goederen. Na een scheiding wordt de woning fiftyfifty verdeeld, ook al heeft u het spaargeld van voor uw huwelijk ingelegd.

Vraag advies

Gaat u trouwen en wilt u samen een huis kopen? Wij adviseren u over een passende en toekomstbestendige hypotheek. Ook bespreken we hoe de koop financieel uitpakt voor uw vermogen en wat de financiële gevolgen zijn bij een scheiding. Als het raadzaam is om vooraf afspraken vast te leggen bij de notaris, zullen wij u daar zeker op wijzen.