Huis met rieten dak is goed te verzekeren

Veel woonhuisverzekeraars willen een woning met een rieten dak alleen verzekeren als het brandrisico tot een minimum teruggebracht is. Welke maatregelen kunt u treffen om brand (en andere schade) te voorkomen?

Of uw huis met een rieten dak goed te verzekeren is, hangt grotendeels af van de constructie. Uw dak kan een open constructie hebben, bestaande uit een raamwerk van latten en balken. Daar wordt het riet op bevestigd. Sommige mensen vinden dit sfeervol omdat het riet van binnenuit zichtbaar is. Maar het brandrisico is met een open constructie vrij groot. Daardoor is een woning met zo’n dak erg lastig te verzekeren.

Open of gesloten constructie

Uw dak kan ook een gesloten constructie hebben of u kunt van de open constructie een gesloten constructie maken. In dat geval worden de balken van het dak met houten platen bedekt en daarop wordt het riet vastgezet met een schroef. Er zijn verschillende verzekeraars die bereid zijn een woning met zo’n dakconstructie te verzekeren. Vaak zijn er dan nog wel aanvullende voorwaarden of moet u preventieve maatregelen treffen. Soms zijn die verplicht zijn, maar dat hoeft niet. Het kan ook zijn dat u een korting op de premie krijgt, als u het brandrisico beperkt.

Preventieve maatregelen

U kunt bijvoorbeeld kiezen voor kunstriet of geïmpregneerd riet en/of voor een brandwerende beplating. Verder kunt u een bliksemafleider plaatsen en goedgekeurde blusmiddelen/sprinkler installeren. Ook handig zijn brandmelders met doorschakeling, waardoor een beginnende brand snel ontdekt wordt. Heeft u een open haard? Zorg dan voor een rookkanaal met vonkenvanger. Verder is regelmatig onderhoud van een rieten dak een must, ook om storm- en waterschade te voorkomen. Bij een slecht onderhouden dak kan de schadevergoeding uitblijven of lager uitvallen.

Betere isolatie, geen tocht en stof

Een gesloten rietendakconstructie kent nog een paar voordelen. De isolatiewaarde van zo´n dak is bijvoorbeeld prima, waardoor u flink kunt besparen op de energielasten. Ook heeft u als bewoner geen last van stof en tocht, wat met een open constructie wel het geval is. De kans op mos- en algengroei is wel wat groter dan met een open dakconstructie. Maar u kunt dat verhelpen door te kiezen voor een bevestiging op panlatten. Het riet droogt dan sneller.

Laat u adviseren

Heeft u een woning met een rieten dak of bent u van plan zo’n woning te kopen? Laat ons u dan adviseren over de woonhuisverzekering.