Hogere WOZ-waarde. Wat betekent dat voor u?

Misschien is hij al bij u op de mat beland en anders gebeurt dat binnenkort: de WOZ-beschikking voor 2019. Daarop staat hoeveel uw huis waard is volgens inschattingen van de gemeente. Wat betekent het voor u als die WOZ-waarde stijgt?

Ieder jaar opnieuw schat de gemeente in hoeveel uw woning waard is. Dit wordt de WOZ-waarde genoemd. Om tot de inschatting te komen, vergelijkt de gemeente uw woning met zogenaamde referentiewoningen: verkochte huizen die wat betreft ligging, bouwjaar, woningtype en aantal vierkante meters op uw woning lijken. De verkoopprijzen van die woningen bepalen grotendeels uw WOZ-waarde. Belangrijk om te weten is dat de peildatum voor de WOZ 1 januari van het jaar ervoor is. De WOZ-waarde op de nieuwe aanslag is dus de geschatte woningwaarde van 1 januari 2018.

Uit een jaarlijkse onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat de gemiddelde WOZ waarde van koopwoningen met bijna 6% stijgt. De Waarderingskamer, toezichthouder op de WOZ, verwacht zelfs een stijging tussen de 7,5% en 9,5%. Vooral in grote steden wordt een forse stijging verwacht.

Meer belasting betalen

De WOZ-waarde is belangrijk omdat er allerlei belastingen van zijn afgeleid. Om te beginnen de Onroerendezaakbelasting (OZB), die de gemeente ieder jaar heft en andere gemeentelijke belastingen en heffingen zoals de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Ook de waterschapsbelasting is op de WOZ-waarde gebaseerd. Gaan deze belastingen dan omhoog? Dat hangt ervan af met welke tarieven de gemeente en het waterschap rekenen. Blijven de tarieven gelijk, dan gaat u vanwege de hogere WOZ-waarde toch meer betalen.

De gemeente en het waterschap gebruiken de WOZ-waarde voor het bepalen van belastingen. En de Belastingdienst doet dat voor de inkomstenbelasting. Een percentage van de WOZ geldt namelijk als eigenwoningforfait. Dit bedrag moet u optellen bij uw belastbare inkomen. Met een hogere WOZ-waarde betaalt u dus meer inkomstenbelasting.

Lagere hypotheekrente?

Een hogere WOZ-waarde is dus nadelig voor uw belastingen. Maar zijn er ook voordelen? Ja. een hogere WOZ-waarde kan goed nieuws zijn als u op uw hypotheek een risico-opslag betaalt. Wanneer het verschil tussen uw hypotheekbedrag en de woningwaarde groter is geworden, zijn sommige banken bereid de risico-opslag (deels) te laten vervallen. Een ander voordeel is dat u met een hogere WOZ-waarde een hogere prijs kunt vragen als u uw woning wilt verkopen. Hoewel alleen een taxatierapport dan de werkelijke waarde laat zien.

Als u van mening bent dat uw WOZ-waarde te hoog of te laag is, kunt u dat overleggen met uw gemeente. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Dat moet binnen zes weken na de dagtekening op het aanslagbiljet.

Verhuisplannen?

Denkt u uw woning tegen een mooie prijs te kunnen verkopen en maakt u uw verhuisplannen concreet? Dan heeft u voor uw nieuwe woning opnieuw een hypotheek nodig. Wij adviseren u in dat geval welke hypotheek bij u past.