Hoe kunt u uw kind financieel ondersteunen?

Uw kinderen kunnen het financieel moeilijk hebben. Bijvoorbeeld omdat zij niet kunnen sparen voor een koopwoning of omdat hun inkomen maar net voldoende is om rond te komen. Wat kunt u doen om uw kind financieel te ondersteunen?

Als uw kind een laag inkomen heeft of wil sparen voor een eigen woning, heeft u verschillende mogelijkheden om hem een financieel duwtje in de rug te geven. Hij kan bijvoorbeeld (weer) bij u thuis wonen, zonder kostgeld te betalen. Of u kunt een deel van zijn kosten voor levensonderhoud betalen. Ziet de Belastingdienst dat dan niet als een schenking waarover belasting betaald moet worden? In ieder geval niet zolang uw kind jonger is dan 21 jaar. Tot die leeftijd heeft u als ouder namelijk een onderhoudsplicht ineens. Daarna geldt die verplichting alleen op grond van een ‘natuurlijke verbintenis’. U kunt dan voor levensonderhoud en studiekosten betalen, zonder dat dat als een schenking wordt gezien.

Belastingvrij schenken

U kunt uw kind ook een betere financiële positie geven door hem belastingvrij geld te schenken. Dat mag jaarlijks een bedrag van € 5514 zijn. Alleen als uw kind een bijstandsuitkering heeft, kan dat tot problemen leiden. Bijstand is een vangnet en dat betekent dat (een deel van) extra inkomsten van de uitkering afgetrokken worden. Ook mag het vermogen van een bijstandsgerechtigde niet te hoog zijn. Iedere gemeente heeft daarvoor zijn eigen beleid. Laat uw kind navragen hoeveel hij van u mag ontvangen zonder dat hij in de problemen komt.

Geld lenen

Heeft uw kind een hoog bedrag ineens nodig? Dan kunt u hem geld lenen tegen een acceptabele rente. De ontvangen rente en aflossing kunt u hem dan teruggeven in de vorm van de jaarlijkse belastingvrije schenking. De belastingvrije schenking is ook een uitkomst als uw kind graag een eigen huis wil kopen. Hij kan dan sneller sparen voor de kosten koper en de verhuis- en inrichtingskosten.

Hogere hypotheek

Wilt en kunt u jaarlijks een belastingvrije schenking doen? Dan kan uw kind bij bepaalde banken een hogere hypotheek krijgen. Wel moet u dan officieel tegenover de bank verklaren dat u dat geld ieder jaar naar hem overmaakt. De bank wil in dat geval weten hoeveel jaren u gaat schenken en zal ook checken of uw financiën uw gulle gedrag wel toestaan. Ook bespreken ze wat de financiële gevolgen zijn voor uw kind als u overlijdt. Een punt van aandacht is of de bank eist dat de toegezegde schenking op papier wordt vastgelegd. De Belastingdienst ziet zo’n toezegging namelijk als een belastbare schenking en rekent in een keer af over het totaalbedrag. Kies bij deze constructie daarom voor een bank die alleen een intentieverklaring van de ouders vraagt.

Schenken of familiehypotheek

Is uw financiële steun specifiek bedoeld voor de aankoop van een woning, dan zijn er nog drie manieren waarop u kunt helpen. U mag iemand tussen 18 en 40 jaar eenmalig € 103.643 schenken als dat besteed wordt aan de eigen woning. Ook kunt u uw kind een familiehypotheek geven of u kunt garant staan voor de hypotheek.