Gaan huizenprijzen stijgen of dalen?

Een huis kopen is een beslissing voor de lange termijn. Wie deze stap overweegt, zou het liefst een glazen bol willen hebben om te kijken of huizenprijzen op de lange termijn gaan stijgen of dalen. Niemand weet dat zeker, maar toch is er wel iets over te zeggen.

De prijzen van woningen worden in belangrijke mate bepaald door de vraag naar en het aanbod van woningen en door de rentestand. Is daarover iets te zeggen voor de komende 20 jaar? Jazeker.

Vraag naar woningen

De Nederlandse bevolking groeit naar verwachting in de komende 20 jaar met 6% van 17,2 miljoen mensen nu tot 18,2 miljoen in 2038. Dat leidt tot groei van het aantal huishoudens. Daar komt bij dat de samenstelling van die huishoudens verandert: het aantal alleenwonenden stijgt met 17%. Daardoor gaat het aantal huishoudens nog sneller omhoog. Per jaar komen er 55.000 huishoudens bij. Die moeten allemaal een woning hebben.

Aanbod van woningen

Er is op dit moment sprake van een woningtekort van zo´n 200.000 woningen. Die achterstand moet om te beginnen al worden ingelopen. En om de groei van het aantal huishoudens bij te houden, moeten er bovendien jaarlijks 55.000 woningen bij komen. Maar daar blijft het niet bij. Want ieder jaar worden er ook nog 15.000 woningen gesloopt, die vervangen moeten worden. In 2017 kwamen er 64.000 nieuwe woningen bij. Te weinig om het aanbod op peil te brengen. De verwachting is dat de bouwproductie omhoog gaat, maar het zal nog decennia duren voordat het tekort is weggewerkt.

Rente omhoog?

Of de rente gaat stijgen, wanneer en hoe hard, dat weet niemand. Maar kijken we naar de trend van de afgelopen 30 jaar, dan zien we dat de lange rente gestaag gedaald is. Inmiddels zijn consumenten en bedrijven helemaal gewend aan goedkoop geld voor aankopen en investeringen. Zou de rente sterk omhoog gaan, dan zou dat bij velen tot grote financiële problemen leiden. De verwachting is daarom dat de rente op korte termijn wel wat kan stijgen, maar op de lange termijn toch relatief laag blijft.

Geen zekerheid

De verwachting is dat in de komende 20 jaar de vraag naar woningen toeneemt, het aanbod achterblijft en de rente laag is. Huizenprijzen blijven in dat geval stijgen. Hoe zeker dat is? Er kunnen zich altijd Ingrijpende gebeurtenissen voordoen, zoals oorlog, natuurrampen en economische crises. Dat kan leiden tot een (tijdelijke) daling van de huizenprijzen. Als u net tijdens zo´n economische dip uw woning wilt verkopen, kan uw winst lager uitvallen.

De meeste mensen willen een woning kopen omdat ze prettig willen wonen, hun huis naar eigen smaak willen verbouwen en grip willen hebben op hun maandlasten. Als het huis meer waard wordt, is dat mooi meegenomen, maar het is meestal geen doel op zich.

Wilt u een huis kopen en bent u op zoek naar een passende hypotheek? Wij adviseren u graag.

Bron: https://josvancalsteren.nl/blog


Jos van Calsteren
E: j.vancalsteren@van-eekhout.nl
Nijverheidstraat 40 | 2901 AR  Capelle aan den IJssel
Postbus 310 | 2900 AH  Capelle aan den IJssel
Tel: 010-436 38 30 | fax: 010-436 02 43
www.van-eekhout.nl

financieel advies | employee-benefits | riskmanagement | legal services