Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Sociale zekerheid is lang zo vanzelfsprekend niet meer als een paar decennia geleden. Het is daarom belangrijker geworden om te weten wat er gebeurt als u arbeids-ongeschikt raakt. Wat zijn de gevolgen voor uw inkomen? En hoe beperkt u de schade?

Als u door ziekte of een aandoening niet meer (volledig) kunt werken, zijn er wettelijke regels die bepalen wat er met uw inkomen gebeurt. Het eerste jaar moet uw werkgever 100% van uw loon doorbetalen, in het tweede jaar 70%. In veel cao’s is echter ook voor deze periode een loon-doorbetaling van 100% afgesproken. Na twee jaar belandt u in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). De WIA bestaat uit verschillende regelingen: de WGA en de IVA. Voor welke regeling u in aanmerking komt, hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent, hoe lang u gewerkt heeft en de vooruitzichten op herstel.

Inkomen gaat achteruit

De hoogte van uw WIA-uitkering is gerelateerd aan uw salaris en de mate van arbeidsongeschikt-heid. Bent u bijvoorbeeld minder dan 35%  arbeidsongeschikt, dan krijgt u geen uitkering. Ook geldt er een maximumuitkering. Als u veel verdient, kan de inkomensachteruitgang daardoor heel fors zijn. En na verloop van tijd komt u terecht in een andere WIA-regeling. Dat betekent meestal een nog verder verlies van inkomen en de uitkering wordt soms niet langer gekoppeld aan uw salaris, maar aan het minimumloon.

Aanvulling op de uitkering?

Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, kunt u met werk nog iets boven op uw uitkering bijverdienen. Ook kan het zijn dat uw werkgever regelingen getroffen heeft om de inkomens-terugval te beperken. Ga eens na welke regelingen er zijn in het bedrijf waar u werkt. Is het risico van inkomensachteruitgang erg groot? Dan is het de vraag wat uw eigen mogelijkheden zijn om uw uitkering aan te vullen. Heeft u bijvoorbeeld een partner met een inkomen? Kan hij of zij wellicht meer uren gaan werken? Heeft u vermogen waaruit u kunt putten? Of heeft u een verzekering die bij arbeidsongeschiktheid soelaas biedt?

Woonlastenverzekering

Een voorbeeld van zo’n verzekering is de woonlastenverzekering. Uw vaste lasten worden dan doorbetaald als u in de WIA komt. U kunt de verzekering voor een groot deel zelf invullen en kiest bijvoorbeeld na hoeveel maanden de uitkering ingaat en of de verzekering ook uitkeert bij rugklachten of psychische problemen. En bij welke mate van arbeidsongeschiktheid u een uitkering ontvangt en hoe lang u een uitkering krijgt. Hoe meer u verzekert, hoe meer premie u betaalt.

Wilt u weten hoe u uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid beschermt en of een woonlasten-verzekering iets voor u is? Vraag eerst na wat er geregeld is in het bedrijf waar u werkt en neem dan contact met ons op.