Eerder stoppen met werken dankzij pensioenakkoord?

Na negen jaar steggelen, gesprekken beginnen en weer afbreken, is er nu dan toch eindelijk een akkoord over ons pensioenstelsel. Twee belangrijke onderdelen van het akkoord zijn de stijging van de AOW-leeftijd en het opnemen van vroegpensioen. Kunt u eerder stoppen met werken?

Om te beginnen: er is een pensioenakkoord gesloten op hoofdlijnen. Allerlei punten moeten de komende jaren nog exact worden ingevuld. Wat wel direct een concrete afspraak is, is de AOW-leeftijd. Die gaat minder snel omhoog. Het oorspronkelijke plan uit 2013 was om de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog te laten gaan van 65 jaar toen naar 67 jaar en 3 maanden in 2023. Die rappe stijging is menigeen een doorn in het oog. Daarom wordt de snelheid getemperd.

* Tot 2021: 66 jaar en 4 maanden;
* In 2022: 66 jaar en 7 maanden;
* In 2023: 66 jaar en 10 maanden;
* In 2024: 67 jaar.

Na 2024 is de stijging van de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Als vuistregel gaat dan gelden: voor elk jaar extra aan levensverwachting gaat de AOW-leeftijd met acht maanden omhoog. De veranderingen in de AOW pakken vooral gunstig uit voor 60-plussers. De jongere generatie moet er toch op rekenen dat zij pas laat met pensioen kunnen.

Vroegpensioen 3 jaar voor de AOW-leeftijd

Eerder stoppen met werken is de afgelopen 15 jaar sterk ontmoedigd door de overheid. VUT en prepensioenregelingen zijn afgeschaft. En als uw werkgever al van plan is u vervroegd met pensioen te laten gaan door u geld mee te geven, moet hij een hoge boete betalen. Dat gaat veranderen. Vanaf 2021 blijft de boete achterwege als u:
* 3 jaar voor uw AOW-leeftijd met pensioen gaat, en
* van uw werkgever maximaal € 19.000 per jaar ontvangt vanaf de datum waarop u stopt met werken tot uw AOW-leeftijd.

Verder wordt de mogelijkheid verruimd om te sparen voor belastingvrij verlof. Het huidige maximum van 50 weken belastingvrij sparen wordt verdubbeld tot 100 weken. Maar die mogelijkheid moet wel in de cao zijn vastgelegd.

Ten slotte: er komt een onderzoek naar de mogelijkheid om werknemers na bijvoorbeeld 45 dienstjaren automatisch aanspraak te geven op een AOW-uitkering.

Zelf ingrijpen

Kunt u nu eerder stoppen met werken? Dat is maar de vraag. Als u na 1957 geboren bent, verandert er wat betreft de AOW niet zoveel voor u. Of u kunt sparen voor verlof of geld mee kunt krijgen om eerder te stoppen, zal vooral afhangen van het bedrijf waar u werkt. De regeling is bovendien vooral bedoeld voor mensen met zwaar werk.

Wilt u zeker weten dat u eerder met pensioen kunt? Neem dan zelf maatregelen. Hoe eerder u iets regelt, hoe groter uw mogelijkheden. Wij bespreken graag met u wat u kunt doen om eerder met pensioen te gaan.