Een aantal interessante juridische uitrspraken!

Regelmatig zoek ik in de rechtspraak naar uitspraken die mij zijn opgevallen en waarvan ik denk dat deze voor u van belang zijn.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid – Een gevoelig en lastig onderwerp!

Als werkgever is het essentieel om goed op te letten bij het opzeggen van een uitvoeringsovereenkomst, vooral wanneer het gaat om zieke medewerkers. Een recente zaak werpt hier licht op, waarbij het recht op premievrije opbouw van pensioen na het einde van een uitvoeringsovereenkomst centraal staat. De datum van beëindiging ligt vóór het verstrijken van de wachttijd voor de WIA-uitkering.
In dit specifieke geval heeft de werkgever vorderingen ingediend tegen het pensioenfonds, waarbij zij streefden naar premievrijstelling en opbouw van pensioen na het beëindigen van de uitvoeringsovereenkomst. Echter, zowel de kantonrechter als het hof hebben deze vorderingen afgewezen.
Het is van groot belang dat werkgevers goed begrijpen hoe het zogenaamde in- en uitlooprisico is geregeld bij het opzeggen van dergelijke overeenkomsten, vooral wanneer werknemers ziek/arbeidsongeschikt zijn. Een grondige analyse van de pensioenregeling en de gevolgen van een eventuele overstap moet plaatsvinden voordat definitieve beslissingen worden genomen.

Lees hier de volledige uitspraak!

Het invoeren van een generatieregeling of leeftijdsfasebewust personeelsbeleid kan soms financiele gevolgen hebben voor medewerkers! Mag een werkgever dit “zomaar” eenzijdig doen?

Waar gaat het in deze zaak over?
– Is het werken in drieploegendiensten en daarbij horende ploegentoeslag een verworven recht;
– Kan de werkgever eenzijdig de arbeidsvoorwaarde wijzigen;
– Welk belang weegt zwaarder: bedrijfseconomisch belang werkgever of (financieel) belang werknemers;
– Als zestigplussers alleen nog in dagdiensten werken is dat dan geen leeftijdsdiscriminatie?

Volgens deze uitspraak is dit toegestaan.

Nieuwe werkgever en verlies voorwaardelijk pensioen bij oude werkgever!
Moet de nieuwe werkgever dit onderzoeken? en is deze aansprakelijk voor dit verlies?

Waar gaat het in deze zaak over?
Werknemer loopt voorwaardelijk (extra) pensioen mis nadat hij acht maanden vóór pensioendatum op initiatief van zijn nieuwe werkgever uit dienst is getreden bij zijn oude werkgever die was aangesloten bij desbetreffende pensioenfonds, en in dienst is getreden van de nieuwe (niet aangesloten) werkgever. Rustte op de nieuwe werkgever voorafgaand aan het sluiten van de arbeidsovereenkomst een plicht tot onderzoek en informatie over dit voorwaardelijke pensioen?

Lees hier de volledige uitspraak