Doorbeleggen

De lage rentestand veroorzaakt kopzorgen bij spaarders en pensioengenieters. De werknemer die de pensioendatum nadert, kan recht hebben op een aardig kapitaal uit de beschikbare premieregeling. De omzetting naar een levenslange uitkering gebeurt echter tegen de actuele rente, waardoor de uitkering relatief laag is. Ter vergelijking: met hetzelfde kapitaal kon in 2002 een levenslange uitkering worden gekocht die grofweg het dubbele bedroeg als wat een pensioengerechtigde er anno 2017 voor krijgt.

Een paar maanden uitstel van de aankoop van de pensioenuitkering in de hoop op een hogere rente biedt geen soelaas. De rente is helaas structureel laag. De wetgever wilde tegemoet komen aan dit ongemak door de invoering van de Wet verbeterde premieregeling. Het gebruik van de mogelijkheden onder deze wet wordt ook wel ‘doorbeleggen’ genoemd.

Doorbeleggen komt er in het kort op neer dat er geen vaste uitkering op de huidige rente wordt gegeven maar dat de deelnemer een deel zijn pensioenkapitaal mag beleggen in aandelen. Door te beleggen in aandelen is er een kans op een hogere pensioenuitkering. Door de belegging in aandelen kan een pensioenuitkering ontstaan, maar er is hierdoor natuurlijk ook kans op een lagere uitkering.

Doorbeleggen lijkt veel flexibiliteit en kansen te bieden. Ten hoogste 35% van het pensioenkapitaal mag in aandelen worden belegd. Er mag gerekend worden met verwachte rendementen, bijvoorbeeld 7%. Tenslotte hoeven eventuele beleggingsverliezen niet meteen te worden genomen, maar mogen zij worden uitgesmeerd over maximaal tien jaar.

Als alles goed gaat, kan doorbeleggen dus een hogere pensioenuitkering opleveren. De kans op nadeel is echter niet te onderschatten. Een langere periode van negatieve resultaten heeft als gevolg dat het resterende pensioenkapitaal snel minder wordt.

De Wet verbeterde premieregeling is per 1 september 2016 van kracht geworden. Er is op dit moment een beperkt aantal verzekeraars dat een product op basis van doorbeleggen aanbiedt. De producten laten zich lastig met elkaar vergelijken. Een traditionele pensioenuitkering biedt de zekerheid van een vaste, gelijkmatige en levenslange uitkering. Doorbeleggen biedt de kans op een hogere uitkering, maar ook het risico op verlies van pensioenkapitaal. Laat u daarom goed adviseren!