Dienstverleningsdocumenten

Kosten van onze dienstverlening
Informatie over de kosten voor onze dienstverlening vindt u terug in onze dienstverleningsdocumenten. Het dienstverleningsdocument is een gestandaardiseerd document dat er bij elke aanbieder of financiële dienstverlener hetzelfde uitziet. Het geeft de gemiddelde kosten weer en dus niet precies de kosten die u gaat betalen. In het dienstverleningsdocument ziet u ook een beschrijving van onze werkzaamheden.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financieel adviseurs. Wij zijn bij de AFM geregistreerd onder nummer 12003667.Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl

Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening, ondanks pogingen er gezamenlijk uit te komen, dan kunt u zich wenden tot deze stichting. Zij is onafhankelijk en beoordeelt uw klacht.
Wij zijn aangesloten onder nummer 300.001279.