De woningmarkt in 2020

Er bestaan zorgen over de woningmarkt. Huizen zijn duur, zowel om te kopen als om te huren in de vrije sector. De bouwproductie is te laag en hypotheekregels streng. Toch zijn consumenten dankzij de lage rente nog positief over hun kansen. Hoe gaat de woningmarkt zich in 2020 ontwikkelen?

Sinds 2013 zijn de huizenprijzen sterk gestegen. In het derde kwartaal van 2019 is de gemiddelde huizenprijs maar liefst € 313.366. De hoge prijzen worden vooral veroorzaakt door het enorme woningtekort. Er zijn zo’n 300.000 huizen te weinig en er komen bovendien zo’n 80.000 huishoudens per jaar bij. Vanwege het huizentekort moet er flink worden bijgebouwd, maar de bouwproductie ondervindt belemmeringen onder meer door het stikstofprobleem. Een andere oorzaak van de prijsstijgingen is de historisch lage hypotheekrente. Daardoor blijft een woning kopen aantrekkelijk, ook omdat huren in de vrije sector heel moeilijk is. Bij consumenten is volgens Vereniging Eigen Huis het vertrouwen in de woningmarkt nog altijd licht positief.

Prijzen blijven stijgen

Door de grote vraag naar woningen, is de druk op de woningmarkt heel groot en blijven prijzen naar verwachting ook in 2020 stijgen. ABN AMRO verwacht een stijging van 3%, Rabobank gaat uit van 4,5%. Wel kan door tegenvallende economische groei in Nederland het consumentenvertrouwen dalen. Dan neemt de vraag naar koopwoningen af en is de prijsstijging minder groot. In de grote steden zal de prijsstijging naar verwachting afvlakken. Er is een trend dat mensen juist in de buitengebieden gaan kopen. In de grote stad hebben zij geen kans. En er zijn veel stedelingen die een mooie prijs krijgen voor hun huis en voor dat bedrag iets groters en mooiers buiten de stad kunnen kopen. In de buitengebieden zal de prijsstijging daarom naar verwachting sterker zijn.

Starters hebben het moeilijk

Met name starters op de woningmarkt lijden onder de hoge huizenprijzen. Hun inkomen is (nog) niet zodanig dat zij zich een hoge hypotheek kunnen veroorloven. Bovendien moeten zij de kosten koper uit eigen middelen betalen. Tel daarbij op de kosten voor woninginrichting en verhuizing en je komt uit op een behoorlijk spaarbedrag dat starters op de bank moeten hebben staan. Ze kunnen niet – zoals doorstromers – gebruikmaken van eerder opgebouwde overwaarde. In 2020 zal hun positie niet verbeteren.