De voordelen van data gedreven duurzame inzetbaarheidsanalyse en arbeidsproductiviteits-
verbetering

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk onderwerp binnen het bedrijfsleven en de maatschappij als geheel. Het gaat hierbij om het vermogen van werknemers om gezond, gemotiveerd en productief te blijven gedurende hun gehele loopbaan. Een belangrijk middel om duurzame inzetbaarheid te bevorderen is het verzamelen en analyseren van data. In dit artikel zullen we ingaan op de voordelen van data gedreven onderzoek over duurzame inzetbaarheid en de rol van de kobadi tool van TNO hierbij.

Voordelen van data gedreven onderzoek

Data gedreven onderzoek biedt diverse voordelen ten opzichte van traditionele onderzoeksmethoden. Ten eerste kunnen grote hoeveelheden data snel en efficiënt worden geanalyseerd, wat leidt tot meer inzicht en betere besluitvorming. Dit is vooral belangrijk bij complexe onderwerpen zoals duurzame inzetbaarheid, waarbij verschillende factoren een rol spelen en er veel data beschikbaar is. Ten tweede kunnen data gedreven inzichten objectief zijn en niet beïnvloed worden door persoonlijke voorkeuren of vooroordelen van onderzoekers. Dit draagt bij aan de validiteit van de resultaten en vergroot de betrouwbaarheid van de conclusies. Ten derde kan data gedreven onderzoek leiden tot nieuwe inzichten en ontdekkingen, omdat het mogelijk is om patronen en verbanden te ontdekken die anders niet zichtbaar zouden zijn.

De rol van de kobadi tool van TNO

Een belangrijk voorbeeld van een data gedreven aanpak voor duurzame inzetbaarheid is de kobadi tool van TNO. Dit is een online instrument dat werkgevers en werknemers ondersteunt bij het in kaart brengen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De tool maakt gebruik van data uit verschillende bronnen, zoals gezondheids- en welzijnsgegevens, opleidingsniveaus en leeftijd, om een beeld te krijgen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Vervolgens kunnen werkgevers en werknemers gerichte acties ondernemen om de duurzame inzetbaarheid te verbeteren. KoBaDix gebruikt deze tool als basis gebruikt voor haar dienstverlening.

Verschillende onderzoeken hebben de voordelen van de kobadi tool aangetoond. Zo blijkt uit een studie van Van den Berg (2019*) dat de tool werkgevers en werknemers helpt om bewuster te worden van de factoren die van invloed zijn op duurzame inzetbaarheid. Ook kan de tool bijdragen aan een betere communicatie tussen werkgever en werknemer over dit onderwerp. Een ander onderzoek van Van Veldhoven (2019*) toont aan dat de tool werkgevers helpt om gerichter acties te ondernemen om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Zo kunnen werkgevers op basis van de tool specifieke opleidings- of gezondheidsinterventies aanbieden.

Conclusie

Data gedreven onderzoek is een krachtig middel om meer inzicht te krijgen en om doelgerichter tot actie te kunnen overgaan.