Een belangrijke tool die kan worden gebruikt bij data gedreven duurzaam inzetbaarheidsadvies voor bedrijven en hun personeel is de Kobadi tooling van TNO. Deze tool biedt bedrijven de mogelijkheid om op een objectieve manier te benchmarken ten opzichte van sectorgenoten, wat een aantal belangrijke voordelen met zich meebrengt.

Ten eerste kan het gebruik van Kobadi bedrijven helpen om inzicht te krijgen in de prestaties van hun personeelsbestand ten opzichte van sectorgenoten. Dit kan bijvoorbeeld helpen bij het identificeren van gebieden waar werknemers minder presteren dan hun concurrenten. Op basis van deze informatie kunnen gerichte maatregelen worden genomen om de prestaties te verbeteren en de inzetbaarheid van werknemers te vergroten.

Ten tweede kan het gebruik van Kobadi bedrijven helpen om de efficiëntie van hun personeelsbestand te verbeteren. Door gegevens te verzamelen over de prestaties van groepen werknemers en deze te vergelijken met sectorgenoten, kunnen bedrijven bijvoorbeeld bepalen welke werknemers het meest geschikt zijn voor bepaalde taken of projecten. Dit kan leiden tot een betere afstemming van personeel op taken en een hogere productiviteit.

Ten derde kan het gebruik van Kobadi bedrijven helpen om de inzetbaarheid van werknemers op de lange termijn te verbeteren. Door inzicht te krijgen in de prestaties van groepen werknemers en deze te vergelijken met sectorgenoten, kunnen bedrijven bijvoorbeeld gerichte maatregelen nemen om de gezondheid en het welzijn van werknemers te verbeteren. Dit kan leiden tot minder ziekteverzuim en minder verloop, wat de continuïteit van het bedrijf ten goede komt. 

Al met al kan het gebruik van de Kobadi tooling van TNO bedrijven helpen om op een objectieve manier inzicht te krijgen in de prestaties van hun personeelsbestand en gerichte maatregelen te nemen om deze prestaties te verbeteren. Door te benchmarken ten opzichte van sectorgenoten, kunnen bedrijven hun personeelsbestand efficiënter inzetten en de inzetbaarheid van werknemers op de lange termijn verbeteren.

 

De voordelen van data gedreven duurzame inzetbaarheid voor werknemers!

Data gedreven duurzaam inzetbaarheidsadvies met behulp van de Kobadi tooling van TNO heeft ook voordelen voor werknemers zelf. Enkele van deze voordelen zijn:

Ten eerste kan het werknemers helpen om hun gezondheid en welzijn te verbeteren. Door inzicht te krijgen in de factoren die hun werkprestaties beïnvloeden, kunnen werknemers en werkgevers samen gerichte maatregelen nemen om hun gezondheid en welzijn te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het aanpassen van werktijden of werkomstandigheden, het volgen van trainingen om stress te verminderen, of het bevorderen van een gezonde levensstijl.

Ten tweede kan het gebruik van data gedreven inzetbaarheidsadvies werknemers helpen om moderne arbeidsvoorwaarden te verkrijgen. Door middel van de verkregen inzichten in de prestaties van werknemers en deze te vergelijken met sectorgenoten, kunnen werknemers hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt vergroten. Dit kan leiden tot betere arbeidsvoorwaarden, zoals een hoger salaris, meer flexibiliteit in werktijden of meer mogelijkheden voor ontwikkeling en groei. 

Ten derde kan het werknemers helpen om duurzaam inzetbaar te blijven. Door gerichte maatregelen te nemen op basis van data gedreven inzetbaarheidsadvies, kunnen werknemers hun vaardigheden en kennis bijhouden en zo hun inzetbaarheid op de lange termijn vergroten. Dit kan hen helpen om relevant te blijven in een steeds veranderende arbeidsmarkt en om hun carrière te ontwikkelen.

Ten slotte kan het gebruik van data gedreven inzetbaarheidsadvies werknemers helpen om hun employability te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het identificeren van kwalificaties of vaardigheden die werknemers kunnen ontwikkelen om zich verder te ontwikkelen in hun loopbaan. Het verbeteren van de employability van werknemers kan bijdragen aan hun vermogen om flexibel om te gaan met veranderingen in hun baan of de arbeidsmarkt, wat hun kansen op succes in hun carrière vergroot.

Al met al biedt data gedreven duurzaam inzetbaarheidsadvies met behulp van de Kobadi tooling van TNO voordelen voor zowel werkgevers als werknemers. Het kan bijdragen aan een gezondere en duurzamere werkomgeving, moderne arbeidsvoorwaarden en betere kansen op de arbeidsmarkt voor werknemers.