De Adequate Pensioenregeling & het Pensioenakkoord

Voor mijn gevoel zijn wij in (sommige gevallen) net een beetje bijgekomen van de invoering van de Adequate Pensioenregeling* voor payrollbedrijven en dan zou ik alweer moeten gaan nadenken?

Helaas wel, door de aanstaande invoering van de Wet Toekomst Pensioenen, beter bekend onder de naam Het Pensioenakkoord zullen wij weer aan het werk moeten.

Gelukkig is dit niet voor alle pensioenen een probleem, zo zal de adequate pensioenregeling zelf, niet voor uitdagingen gaan zorgen. Echter voor die payrollbedrijven die (al dan niet deels) de pensioenregeling van de inlener volgen wordt het een ander verhaal.

 

Wat is er aan de hand?

De politiek en de bonden willen naar een nieuwer en toekomstbestendiger pensioenstelsel. Dit om met name de problemen veroorzaakt door de bedrijfstakpensioenfondsen (bijvoorbeeld de Bouw) op te lossen. De problemen die men wil op lossen bestaan eigenlijk uit twee onderwerpen:

  • Dekkingsgraad van fondsen moet anders worden berekend om een beter uitzicht te houden op indexatie van pensioenen;
  • De veel gehanteerde “doorsneepremie”, waarbij er vermogensoverdracht plaatsvindt tussen generaties moet weg en er komt één gelijke premie voor alle leeftijden.

 

Gevolgen:

  • De doorsneepremie zal komen te vervallen en hier komt een vaste leeftijdsonafhankelijke premie voor terug.
  • De middelloonregelingen kunnen na 1/1/2027 niet meer worden voortgezet (geen eerbiedigende werking). Iedereen krijgt een nieuwe regeling. Wil je deze regelingen wijzigen (met de minste harmonisatie en compensatie gevolgen) dan moet dit voor 1/1/27 geregeld zijn.
  • De bekende leeftijdsafhankelijke stijgende premie zal per 1/1/27 niet meer mogen voor nieuwe medewerkers. Voor bestaande medewerkers blijft er een eerbiedige werking over als men dat wil.

 

Wat kan en moet ik nu doen?

  • Volg je een bedrijfstakpensioen zoals bijv. de Bouw, dan is het aan de sociale partijen om tot een oplossing te komen. Naar verwachting zal de premiehoogte worden aangepast, maar ik verwacht (op uitdagingen rond de inbreng van het bestaande fondsvermogen na) hier geen grote problemen.
  • Volg je een werkgever die een middelloonregeling kent voor zijn medewerkers? Dan zal je snel in overleg moeten met de betreffende inlener. Deze regelingen zijn per 1/1/27 niet meer mogelijk.
  • Heeft de inlener een leeftijdsafhankelijke beschikbare premieregeling? Dan zijn er straks eigenlijk maar twee smaken over:

–   Voor de bestaande medewerkers de oude regeling en voor nieuwe medewerkers (al dan niet pas per 1/1/27) een vlakke premie;

– Voor iedereen de nieuwe vlakke premie en een compensatie voor die medewerkers die er op achteruit gaan.

De keuzes die de inlener maakt zijn dus van groot belang. Wel of geen compensatie (die moet je dan ook volgen), wanneer een vlakke premie en voor wie? In het slechtste geval zal je dus met twee pensioenregelingen al dan niet met compensatie afspraken aan de gang moeten. Dit geeft ook uitdagingen in de eventuele salariskoppelingen.

 

*Overigens moeten de pensioenregelingen voor het eigen kantoorpersoneel ook gewijzigd worden.