De 10 opmerkelijkste ontslagzaken van 2017

Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten heeft ook over 2017 weer de ontslagzaken verzameld die zij het meest opmerkelijk vonden. Ik geef ze hieronder weer, met daarbij waar nodig wat u daar als werkgever van op kunt steken. In willekeurige volgorde:

Werknemer bezocht onder werktijd bordeel, krijgt €350.000,-

Een commercieel directeur met een maandsalaris van ruim €20.000,- wordt door zijn werkgever zonder goede aanleiding via een particulier recherchebureau geobserveerd. Ook wordt er stiekem een GPS-tracker in zijn auto gebouwd.

Het blijkt dat de werknemer regelmatig een Duits bordeel bezoekt en ook andere privé-zaken in werktijd doet. Hij krijgt ontslag op staande voet. Het gerechtshof valt er vooral over dat de opsporingsmethode disproportioneel is. Dus een veel te zwaar middel voor de verdenking: “doet prive-zaken in werktijd”. Lees de hele uitspraak van het hof hier. De werknemer legt zich neer bij het ontslag en krijgt de contractueel overeengekomen ontslagvergoeding van ruim € 350.000,-.

Tips: Als u een ontslagvergoeding in de arbeidsovereenkomst opneemt, zorg dan dat die heel goed geformuleerd is. Als u een medewerker ergens van verdenkt en u zoekt hier bewijs voor, grijp dan niet meteen naar de zwaarste middelen (inschakeling recherchebureau). En ik blijf het zeggen: pas heel goed op voordat u iemand op staande voet ontslaat. Wat u (en ik) diefstal vindt is nog zeker niet hetzelfde als wat de rechter diefstal vindt.

2. Foute grap van werknemer. Krijgt toch €43.500 ontslagvergoeding

Een medewerker van een bakkerij doet zich voor als de baas van zijn leidinggevende. Hij stuurt via Facebook Messenger aan zijn leidinggevende dit bericht:

Verdomme jongens, ik weet niet wat jullie gisteren allemaal uitgespookt hebben, maar het is één grote bende hier. En dat moest nou maar eens afgelopen zijn. Ik ben in staat om jullie er allemaal uit te gooien. Maandag gesprek op kantoor.”

De werknemer weet dat de bakkerij niet altijd even goed wordt schoongemaakt en dat de werkgever zich hier in grote mate aan stoort. Werkgever kan de grap echter niet waarderen en ontslaat de werknemer op staande voet. De rechter vindt dit een te zwaar middel, hij ontslaat de medewerker wel maar geeft hem €43.500,- ontslagvergoeding. Lees de uitspraak hier.

Tips: Weer: wees enorm voorzichtig met ontslag op staande voet. Ook hier is weer duidelijk dat de rechter de werkgever een flinke tik op de vingers geeft wegens een onterecht ontslag op staande voet. Hou rekening met de dienstjaren (22 in dit geval) en de persoonlijke omstandigheden van een werknemer die u wilt ontslaan. De rechter doet dat ook.

3. Overdreven reactie op #metoo-meldingen

Werkgever krijgt vier schriftelijke verklaringen van vrouwelijke medewerksters over seksuele intimidatie door een mannelijke collega. Werkgever ontslaat de medewerker, een kok, op staande voet.

Het gerechtshof stelt aan de hand van diverse getuigenverklaringen vast dat de werknemer inderdaad de borsten of billen van vrouwelijke collega’s heeft aangeraakt of een arm om hun schouder legde. Ook werd er regelmatig geknuffeld. Toch vindt het gerechtshof dat de werknemer ten onrechte op staande voet ontslagen is. Er was namelijk sprake van een losse werksfeer, de medewerksters namen in de regel zelf het initiatief voor het geknuffel en de medewerksters hebben de kok nooit op zijn gedrag aangesproken. De kok kreeg wel ontslag, geen ontslagvergoeding (dit speelde vóór de transitievergoeding), wel alsnog zijn salaris over de tijd die hij bij een normaal ontslag nog in dienst zou zijn gebleven.

Tip: zorg dat in uw bedrijf duidelijk is waar de grenzen liggen in hoe collega’s met elkaar omgaan. Wat eerst nog een gezellige knuffel wordt gevonden kan later zomaar omslaan in seksuele intimidatie. Mijn mening: los van een hand geven moeten medewerkers elkaar gewoon niet aanraken. Punt.

4. Hap uit donut leidt tot ontslag van supermarktmedewerkster

Een medewerkster van supermarktketen Deen is al eens gewaarschuwd voor het nuttigen van producten uit de winkel en wordt door de werkgever dan ook op staande voet ontslagen als zij op een dag een hap neemt uit een gevuld donutbroodje.

Ondanks het feit dat de partij donuts aan het einde van de dag zou worden weggegooid omdat de donuts niet langer houdbaar waren, de medewerkster niet stiekem gehandeld heeft en zij al ruim 17 jaar voor Deen werkzaam is, vindt ook de rechter dat zij terecht ontslagen is. Het belang van de werkgever bij het handhaven van de anti-diefstalregels weegt volgens de rechter zwaarder dan het belang van de medewerkster bij het behouden van haar baan.

Tips: zorg dat u als werkgever een zeer duidelijk beleid heeft als het gaat om diefstal (zoals deze supermarkt ook had) en handhaaf dit beleid strikt. Waarschuw eerst, met duidelijke ontslagdreiging. Bij het tweede vergrijp, hoe klein ook, kunt u die dreiging uitvoeren. Maar dan nog: geen ontslag op staande voet.

5. Werknemer vindt € 15.000,- Mag hij dit houden?

Een medewerker vindt bij het demonteren van een printer vier enveloppen met een geldbedrag van €15.000,-. Als de werknemer weigert om deze enveloppen aan zijn werkgever te overhandigen, beschuldigt de werkgever hem van verduistering.

Volgens het gerechtshof is het van belang dat het geld door elke werknemer die dit werk zou hebben gedaan zou zijn gevonden. Daarom geldt de werkgever als vinder van het geld.

Tip: als in uw bedrijf de mogelijkheid bestaat dat er geld gevonden wordt (hier was het een afvalverwerker maar ook kringloopwinkels en computerreparateurs hebben dit), stel dan duidelijke regels dat gevonden geld of ander waardevol materiaal bij de werkgever moet worden ingeleverd. Dat had in deze zaak wellicht een hoop proceskosten bespaard.

6. Leraar geschiedenis ontslagen wegens rechts-extremistische uitlatingen op social media.

Een docent geschiedenis blijkt op social media veelvuldig berichten te hebben geliked van de Nederlandse Volksunie (NVU) en dit heeft voor onrust gezorgd bij diverse ouders van leerlingen.

Volgens het gerechtshof in Arnhem passen de publiekelijke uitlatingen niet bij wat de school van een docent verwacht, namelijk het bekleden van een voorbeeldfunctie, waarbij de docent dient te zorgen voor een respectvolle omgang met anderen, verdraagzaamheid en tolerantie. Het belang van onrust bij ouders weegt in dit geval zwaarder dan het individuele belang van de werknemer, aldus het gerechtshof.

Tip: check voordat u iemand aanneemt (zeker in dit soort voorbeeldfuncties) even wat u op internet van hem of haar kan vinden. Een paar jaar geleden was dit nog “not done”, nu is het gebruikelijk. Hou u wel bij wat normaal openbaar toegankelijk is.

7. Tandarts noemt zijn assistente “domme Peruaan”

Een tandarts werkt samen met een assistente die toevallig ook nog eens getrouwd is met de eigenaar van de tandartspraktijk. Tijdens deze samenwerking laat de tandarts zich neerbuigend uit over de herkomst van de assistente en noemt hij haar onder meer een “domme Peruaan”.

Ook noemt hij haar “afval” en heeft hij haar een klap op de rug gegeven. De tandarts wordt op staande voet ontslagen. Hij vecht het ontslag aan en claimt ruim € 36.000. De rechter wijst deze claim onverbiddelijk van de hand. Onder meer vanwege het lengteverschil (de tandarts is 1.85 m, de assistente 1.58 m) hecht de rechter meer waarde aan het relaas van de assistente dan aan het beroep op noodweer van de tandarts. Het ontslag op staande voet is volgens de rechter dan ook terecht gegeven.

8. Medewerker van blindeninstituut noemt collega “blind varken”

Een werkneemster van een blindeninstituut stuurt per ongeluk een grappig bedoelde e-mail die voor haar (ziende) collega bedoeld is naar een blinde collega. In deze e-mail wordt de blinde collega een “kutmongool” genoemd. Als de blinde collega zich bij de werkgever beklaagd, doet deze laatste onderzoek naar de mailbox van de werkneemster. Daaruit blijkt dat de werkneemster haar blinde collega ook al eens als “blind varken” heeft omschreven.

In de ontslagprocedure die volgt voert de werkneemster nog aan dat e.e.a. in de context moet worden gezien. De blinde collega zorgde voor veel irritatie door zijn zeer slechte werkhouding en zijn veelvuldige privé-telefoongesprekken en Facebook-gebruik op het werk. De rechter vindt dat de werkneemster zich desondanks verwijtbaar gedragen heeft en ontbindt haar arbeidscontract. Wel kent de rechter haar nog een ontslagvergoeding toe van € 25.000.

Tip: als de werkneemster haar grieven over de blinde collega gemakkelijk en veilig bij haar leidinggevende of bij HR kwijt had gekund had dit wellicht voorkomen kunnen worden.

9. Ontslagaanzegging via LinkedIn rechtsgeldig

Een manager is werkzaam op basis van een jaarcontract. Volgens de wettelijke regels moet een werkgever minimaal één maand voor de einddatum van een dergelijk contract schriftelijk kenbaar maken of hij het contract wil verlengen of niet.

In dit geval betwist de werknemer dat hij een dergelijk schriftelijk bericht ontvangen heeft. Hij reageert echter wel op een bericht over zijn eindafrekening dat zijn werkgever hem via LinkedIn heeft gestuurd. Daarmee staat volgens de rechter vast dat dit bericht hem bereikt heeft en heeft de werkgever volgens de rechter voldaan aan de schriftelijk aanzeggingsverplichting.

Rechtbank Rotterdam 10 maart 2017, JAR 2017/104

Tip: neem toch maar geen risico en stuur de medewerker een maand voordat zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt gewoon een brief met óf en hoe de overeenkomst verlengd zal worden. Aangetekend versturen of overhandigen met handtekening voor ontvangst. Want als in deze zaak de medewerker niet had gereageerd had de werkgever met lege handen gestaan. Zet de datum waarop de brief verzonden moet worden meteen bij aanname al in uw agenda.

10. Accountmanager van Hooghoudt rijdt dronken zijn leaseauto total loss

Een accountmanager van jeneverproducent Hooghoudt gaat zich te buiten aan de drankvoorraad van zijn werkgever en rijdt dronken zijn leaseauto total loss. Daarop wordt zijn rijbewijs ingenomen. De werkgever stopt onmiddellijk de loonbetaling omdat de werknemer niet meer kan werken (omdat zijn rijbewijs is ingenomen) en omdat hij het lease- en het alcoholreglement heeft overtreden.

In de daaropvolgende procedure beroept de werknemer zich op een alcoholverslaving. Dat bleek een slimme zet. Hij kon nl. via zijn huisarts aantonen dat hij al vóór het ongeluk die verslaving had. Een verslaving wordt door de Nederlandse rechters gezien als een ziekte. Dus, zegt de rechter, is het feit dat hij niet meer kan werken veroorzaakt door zijn ziekte. Daarom is de werkgever niet gerechtigd de loondoorbetaling te stoppen. Lees de uitspraak hier. En lees ook mijn eerdere artikel: Verslaafde werknemer? Werkgever is verantwoordelijk!

Tip: wees bijzonder alert op mogelijke verslavingen bij uw medewerkers en probeer ze er zo snel mogelijk vanaf te helpen. Betaal desnoods de afkickkliniek, als ze zich ziek melden moet u dat toch. Elke dag ziekteverzuim en elke schade die u ermee kunt voorkomen is meegenomen. Wees bij het aannemen van personeel er helemaal alert op dat u niet iemand met een verslaving aanneemt. Dat is niet makkelijk maar een goede recruiter kan u erbij helpen.

 

 

Bron: https://josvancalsteren.nl/blog


Jos van Calsteren
E: j.vancalsteren@van-eekhout.nl
Nijverheidstraat 40 | 2901 AR  Capelle aan den IJssel
Postbus 310 | 2900 AH  Capelle aan den IJssel
Tel: 010-436 38 30 | fax: 010-436 02 43
www.van-eekhout.nl

financieel advies | employee-benefits | riskmanagement \ legal services